İzole dil

İzole dil (yalıtık dil), başka hiçbir dil ile akrabalığı olmayan doğal dillere denir. Sümerce, Baskça ve Elamca sıkça zikredilen izole diller olsa da, her birinin diğer dillerle bağlantısı olduğunu iddia eden dil bilimciler olmuştur.[1]

Bazı kaynaklar, "izole dil" kavramını, bir dil ailesinin alt dallarından birinin son örneğini ifade etmek için kullanır. Örneğin, Arnavutça, Ermenice ve Yunanca sıklıkla izole Hint-Avrupa dilleri olarak adlandırılır. Bu diller Hint-Avrupa dil ailesinin parçası olsa da, bu ailenin bilinen dallarından (örn. Romen, Hint-İran, Slav) birine dahil değildir. Benzer şekilde Romen dillerine dahil olan Sardunyaca, görece izole bir Romen dilidir. Ancak, herhangi bir ek ifade olmaksızın söylendiğinde, izole dil, diğer hiçbir dille bağlantısı kanıtlanamamış dillere işaret eder.

Alfabetik liste

Bugüne kadar başka dillerle ilişki tespit edilememiş olan bu diller şunlardır:

 • Abinomn dili, Adai dili, Aikaná dili, Akitanyaca, Anem dili, Atakapa dili, Aynuca
 • Baskça, Beothuk dili, Buruşaski, Busa dili
 • Cayuse dili, Chimariko dili, Chitimacha dili, Coahuilteco dili, Cofán dili, Cotoname dili, Cuitlatec dili
 • Elamca, Enindhilyagva dili, Esselen dili, Etrüskçe
 • Gilyakça
 • Hadzaca, Hattice, Haydaca, Huavece
 • Itonama dili
 • İberce, İsirava dili
 • Kakacu dili, Kalto dili, Karankava dili, Karok dili, Ketçe, Kol dili, Kootenai dili, Korece, Kuot dili, Kusunda dili
 • Laal dili, Laragiya dili
 • Mapudungun dili, Maratino dili, Mekejir dili, Meroitik dili, Minkin dili, Movima dili, Munichi dili,
 • Naolan (Oxalan), Natchez dili, Ngurmbur dili
 • Oropomca
 • Pele-Ata dili, Pirahã dili, Pucikvar dili, P'urhépecha dili, Pyu dili
 • Quileute dili, Quinigua dili
 • Salinan dili, Sandavece, Seri dili, Siuslav dili,Sulka dili, Sümerce
 • Taiap dili, Takelma dili, Ticuna dili, Tivi dili, Tol dili
 • Umbugarla dili
 • Yalë dili, Yámana dili, Yélî Dnye dili, Yukagirce, Yuri dili
 • Zunice

Kaynakça

 1. Campbell, Lyle (24 Ağustos 2010). "Language Isolates and Their History, or, What's Weird, Anyway?". Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (İngilizce). 36 (1): 16-31. doi:10.3765/bls.v36i1.3900. ISSN 2377-1666. Geçersiz |doi-access=free (yardım)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.