İznikli Ali Paşa

Çandarlızâde İznikli Ali Paşa (ö. 1793), Osmanlı devlet adamı.

İznikli Ali Paşa diye şöhreti vardır. Haziran 1792'de Anadolu Eyaleti valisi oldu. Anadolu valiliği sırasında kethüdalığını Amasyalı Çiğdem Beg-zâde Hâfız Mehmed Ağa yapmıştır. 1793 senesi sonunda Konya valiliğine nakledildi, Kütahya'dan hareketini müteakip vefat etti.

Değerlendirme

Muktedir ve kıymetli bir vezir olup epey iş görmüş ve bu yüzden hatırına riayet edilmiştir. Uşak'ta Acemoğlu Ahmed'i yola getirememiş olması nüfuzunun azalmasına ve kendisininde üzüntüden vefat etmesine sebep olmuştur.[1]

Kaynakça

  1. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 170
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/25/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.