İzmirli Salih Paşa

İzmirli Salih Paşa (d. İzmir, ö. 1828, Adana)[1]), Osmanlı devlet adamı, sadrazam.

İzmirli'dir. 1813-1817 tarihleri arasında arpa eminliği yaptı. 29 Mart 1821'de Sadâret kaymakamı ve Çirmen Mutasarrıfı, 30 Nisan 1821'de sadrazam oldu[2]. II. Mahmud döneminin birçok sadrazamına göre oldukça uzun sayılabilecek bir süre sadrazamlık yapan Salih Paşa, dönemin güçlü şahsiyeti Halet Efendi’nin gölgesinde kalarak, Rum ayaklanması ve Tepedelenli Ali Paşa Ayaklanması gibi devletin zaafını su yüzüne çıkaran gelişmeler sırasında devleti tam anlamıyla yönetmekten uzak kaldı. Halet Efendi'nin Salih Paşa'nın sadrazamlığının azlini istemesi üzerine Halet Efendi’nin gizli bir fesad çıkarmasından çekinen II. Mahmud onun bu isteğini kabul etmiş ve Salih Paşa’yı azletmiştir.[3] 11 Kasım 1822 günü Sadrazam Salih Paşa azledilerek Balıkhane’ye gönderildiğinde, II. Mahmud, Salih Paşa’ya haber göndererek kendisine hiçbir kızgınlığının olmadığını ve mallarının müsadere edilmeyeceğini bildirmiştir.[4]

1823 senesi başlarında Anadolu valisi olup aynı sene Mart ayı sonlarında Şam valiliğine gitti.[5] Kasım 1828'de Şam valiliğinden azledilen Salih Paşa[6] Konya'da ikamet etmek üzere Şam'dan hareket ederek Kasım 1828 ortalarında Adana'ya geldi. Adana'ya gelişinin ertesi günü hastalanarak yatağa düştüğü ve birkaç gün zarfında vefat ettiği belirtilmektedir.[7]

Kaynakça

  1. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani
  2. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, c, 5, s, 1473, 1474
  3. Süheyla Yenidünya, a.g.t., s.255.
  4. Midhat Sertoğlu, a.g.e., Cilt 5, s. 2939.
  5. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 173
  6. Osmanlı Sadrazamları, s.320.
  7. Adana müteselliminin sadârete yaz dığı mektubun tarihi 23 Aralık 1828 'tir
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/8/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.