İzci selamı

İzci selamı, Dünya çapındaki izciler tarafından birbirini selamlamak ve tokalaşmak için kullanılan selamlama türü. İzci selamında, ortadaki üç parmak açık olup, başparmak serçe parmağın üzerindedir.

İzci selamı veren bir Ukraynalı izci
İzciler, üç parmak ile izci selamı verirler

Anlamı

İzci selamı, izci andının tekrarıdır ve sağ elle kullanılarak verilir. Her bir parmak izci andının ve izci türesinin maddelerini temsil eder.[1]

Baş parmak: Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması.

İşaret parmak: Tanrıya ve vatana karşı görevleri yerine getirmek.

Orta parmak: izci türesine uymak.

Yüzük parmak: Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.

Serçe parmak: Küçüklerin büyüklere olan saygı ve bağlılığı.

Baş parmak ve serçe parmak arasında oluşan oval şekil: Dünya İzcilerinin kardeş olduğu ve kopmaz bir bağ ile birbirlerine kenetlenmesi.

[2]

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.