İyonlaşma derecesi

İyonizasyon derecesi ya da iyonizasyon derecesi, örneğin gaz ya da sulu çözeltilerdeki nötr parçacıkların, yüklü parçacıklara iyonize olmasının oranına denir. Düşük iyonizasyon derecesine kısmi iyonizasyon ve yüksek iyonizasyon derecesine de tam iyonizasyon adı verilir.

Bir Plazma topu, düşük iyonizasyon derecesini gösteriyor (kısmi iyonlaşmış gaz)

İyonizasyon (ya da iyonlaşma), bir atom veya molekülün elektron kaybetmesiyle, iki ters yüklü iyon oluşmasıdır.

Fizikteki kullanımı

Gaz ve plazmalarda, iyonizasyon derecesi nötr parçacıkların, yüklü parçacıklara iyonize olması oranına denir. Örneğin elektrik, bir plazma topundan geçerken, içindeki gazın belki %1'i iyonlaşır. Güneş ve yıldızlar da içerisinde çok büyük miktarda hidrojen ve helyum barındırırlar, atomlar da elektron, proton (H+) ve helyum iyonları (He++) şeklinde iyonlaşmışlardır.

Bir gaz, plazma gibi davramaya, iyonizasyon derecesi %1 kadar küçük olduğunda bile başlayabilir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.