İtalyan alfabesi

İtalyan alfabesi Latin alfabesinden türemiştir. 21 harften oluşur.

Harfler

HarfHarfin ismi
TelaffuzuOkunuşuFonetik işareti
A/ɑ/aà
B/bi/bi
C/tʃi/çi
D/di/di
E/e/eè, é
F/ɛffɛ/effe
G/dʒi/ci
H/akka/akka
I/i/iì
L/ɛllɛ/elle
M/ɛmmɛ/emme
N/ɛnnɛ/enne
O/o/oò
P/pi/pi
Q/ku/ku
R/ɛrrɛ/erre
S/ɛssɛ/esse
T/ti/ti
U/u/uù
V/vi/vi
Z/dzɛta/tzeta

Diğer

Latin alfabesinden türemiş diğer alfabelerde bulunan 5 harf, standart İtalyan alfabesinde yoktur. Ancak yabancı kökenli isim ve kelimelerde kullanılırlar. Bunlar:

J/j, K/k, W/w, X/x, Y/y

Nadiren kelimedeki farklı aksanı öne çıkarmak için veya değişik okunuş tonunu göstermek için ó ve î harfleri de kullanılabilir. Ó harfi bazen kelime içinde bulunabilirken, î harfi sadece kelime sonunda bulunur ve sonu -io ile biten birkaç tekil kelimenin çoğul hâllerinde olan -ii yerine yazılır. Örneğin:

L'esercizio - gli esercizî (egzersizler)

Il principio - i principî (ilkeler)

Proprio - proprî (kendi)

Ama bu yazılış şekli sadece belli kurallara uyan sayılı kelimede uygulanır. Bu kurala uymayan kelimelere örnek:

Lo zio - gli zii (dayılar/amcalar)

Essere - sii (olmak fiilinin bir çekim hâli)

Ayrıca bakınız

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.