İtalya'da siyaset

İtalya'da siyaset, çok partili bir parlamenter cumhuriyet çerçevesinde yürütülmektedir. İtalya, 2 Haziran 1946 tarihinden bu yana monarşinin referandumla kaldırıldığı ve 1 Ocak 1948'de yürürlüğe giren bir anayasa taslağı hazırlaması için bir kurucu meclisin seçildiği demokratik bir cumhuriyettir.

Şu madde dizisinin bir parçasıdır:
İtalya
devlet yapısı

Yürütme erki, resmi olarak Konsey Başkanı (Presidente del Consiglio) olarak anılan başbakan tarafından yönetilen Bakanlar Kurulu (Consiglio dei Ministri) tarafından icra edilmektedir. Yasama yetkisi öncelikle Parlamento'nun iki meclisine ve ikincil olarak her iki meclise de yasa hazırlayabilen edebilen ve çoğunluğu elinde bulunduran Bakanlar Kurulu'na aittir. Yargı, yürütme ve yasama organlarından bağımsız olup Yargı Yüksek Kurulu tarafından yönetilir. Cumhurbaşkanı ise devletin başı olup sembolik yetkilere sahiptir.

Ek okuma

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.