İstek cümlesi

İstek cümlesi,[1] Türkçedeki anlamına göre cümle türlerinden biri. Fiile eklenen İstek kipi eki "-e" ile oluşturulur ve konuşmacı/yazar tarafından kipin kullanıldığı eylemin gerçekleşmesinin arzulandığını belirtir:

  • Şoför bey, müsait bir yerde ineyim.
  • Biz de sizinle gelelim.

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.