İstanbullu Almanlar

İstanbullu Almanlar veya Boğazlı Almanlar diye isimlendirilen İstanbul'da yerleşik olarak yaşayan Alman kökenli bir etnik gruptur. Şu an üçüncü nesil halen yaşamaktadır.

Beyoğlu'nda Almanca konuşulan bir protestan kilisesi.

İlk gruplar Kaiser Wilhelm'le birlikte İstanbul'a gelmişlerdir. Bu grubun birçoğu saatçiler, askerler ve endüstri ile uğraşan kişilerdi. Liman von Sanders Osmanlı komutanıdır ki belki de bu kişilerden kamuoyu tarafından en çok bilinenidir. Birçok güzel villalar örneğin Krupp ve Huber villası gibi Osmanlı İmparatorluğunda Alman etkisinin göstergesidir. Ayrıca İstanbul'da birçok Alman Jön Türkleri desteklemişlerdir.

İkinci kuşak ise Nazi Almanya'sından kaçarak gelmişlerdir. Berlin eski belediye başkanı Ernst Reuter ve Chrysler firmasının başkanı Dieter Zetsche belki de en çok bilinen isimlerdir. Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister de bu kişiler arasında sayılabilir. Ancak bunnların dışında daha fakir Alman aileler de Anadolu'da yaşamlarını fakirlik içerisinde geçirmişlerdir. Bu aileler kendilerine Türkçe olarak "vatansızlar" (Almanca: Heimatlos) adını vermişlerdir. Çünkü Türk yöneticiler tarafından pasaportlarına bu ibare vurulmuştu.

Günümüzde sanayi ile uğraşan Almanlar, Türkiye'nin sahil kesimlerinde yaşayan Almanlar veya Türklerle evlenip Türkiye'ye Yerleşen Almanlar üçüncü kuşak olarak sayılabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.