İstanbul milletvekilleri listesi

İstanbul milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1. döneminden beri İstanbul şehrini temsil eden milletvekilleri ve senatörlerin listesidir.

Milletvekilleri listesi

Meclis DönemiMilletvekiliSiyasi Parti
TBMM 1. DönemAdnan AdıvarYok
Ahmet Ferit Tek
Ahmet Mazhar Akifoğlu
Ahmet Muhtar Mollaoğlu
Ahmet Şükrü Oğuz
Ali Fethi Okyar
Ali Rıza Bebek
Arif Marlalı
Hüseyin Hüsnü Işık
Mehmet Neşet Özercan
Köstenceli Numan Usta
Selahattin Bey
TBMM 2. DönemAbdurrahman ŞerefCumhuriyet Halk Partisi
Abdülhak Adnan Adıvar
Ahmet Hamdi Denizmen
Ahmet Muhtar Mollaoğlu
Ali Rıza Bebek
Behiç Erkin
Edip Servet Tör
Refet Bele
Fevzi Çakmak
Tevfik Kamil Koperler
Fuat Ağralı
İsmail Hakkı Erel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Ali Haydar Yuluğ
Hüseyin Rauf Orbay
İhsan Sökmen
İsmail Canbulat
Musa Kâzım Karabekir
Ali Fethi Okyar
Refik Saydam
Süleyman Sırrı Aral
Yusuf Akçora
Ziya Karamürsel
TBMM 3. DönemAbdülhak Hamit TarhanCumhuriyet Halk Partisi
Fuat Ağralı
Ahmet Rasim Arık
Mustafa Edip Tör
Hamdullah Suphi Tanrıöver
İsmail Hakkı Erel
Ali Haydar Yuluğ
Refik Saydam
Ziya Karamürsel
İhsan Sökmen
Tevfik Kamil Koperler
Hüseyin Kavalalı
Yusuf Akçora
Ahmet Nurettin Berkol
Ahmet Hamdi Denizmen
Süreyya İlmen
Behiç Erkin
TBMM 4. DönemAbdülhak Hamit TarhanCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Hamdi Denizmen
Ahmet Rasim Arık
Yusuf Akçora
Alaettin Cemil Topçubaşı
Ali Rana Tarhan
Ali Barlas
Halil Ethem Eldem
Ahmet Hamdi Gürsoy
Vasıf Dokuman
Hasan Hayrullah Ergin
İbrahim Talî Öngören
Mithat Dağdemir
Refik Saydam
Sadettin Uraz
Selah Cimcoz
Mehmet Yaşar Yazıcı
Ziya Karamürsel
TBMM 5. DönemKazım KarabekirCumhuriyet Halk Partisi
Refet Bele
Atıf Bayındır
Ahmet Hamdi Denizmen
Halil Ethem Eldem
İsmail Hakkı Erel
Hasan Hayrullah Ergin
Ali Rana Tarhan
Ali Barlas
Ziya Karamürsel
Fakihe Öymen
Şükrü Naili Gökberk
Neşet Ömer İrdelp
Refik Saydam
Abdülhak Hamit Tarhan
Sadettin Uraz
Selah Cimcoz
Şükrü Âli Ögel
Ahmet Hamdi Gürsoy
Mehmet Yaşar Yazıcı
TBMM 6. DönemAli Kami AkyüzCumhuriyet Halk Partisi
Atıf Bayındır
Abidin Daver
Ahmet Hamdi Denizmen
İsmail Hakkı Erel
Ahmet Şükrü Esmer
Galip Bahtiyar Göker
Ziya Karamürsel
Ali Rana Tarhan
Refet Bele
Fakihe Öymen
Hüseyin Cahit Yalçın
Musa Kâzım Karabekir
Numan Menemencioğlu
Refik Saydam
Selah Cimcoz
İbrahim Alaettin Gövsa
Şükrü Âli Ögel
Sadettin Uraz
İsmail Hakkı Ülkmen
TBMM 7. DönemAli Kami AkyüzCumhuriyet Halk Partisi
Celal Esad Arseven
Galip Ataç
Atıf Bayındır
Ali Rana Tarhan
Refet Bele
Fakihe Öymen
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Galip Bahtiyar Göker
Kemal Cenap Berksoy
Ahmet Hamdi Denizmen
Hüseyin Cahit Yalçın
Musa Kâzım Karabekir
Niyazi İsmet Gözcü
Ferit Hamal
Numan Menemencioğlu
Mustafa Hayrullah Diker
Ahmet Şükrü Esmer
Selah Cimcoz
İbrahim Alaettin Gövsa
İsmail Hakkı Ülkmen
Şükrü Âli Ögel
Yahya Kemal Beyatlı
Ziya Karamürsel
Hüsnü Kortel
Vehbi Sarıdal
Mehmet Emin Yurdakul
Muhittin Üstündağ
TBMM 8. DönemKâzım KarabekirCumhuriyet Halk Partisi
Refet Bele
Recep Peker
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Cemil Cahit Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Mehmet Sadi Bekter
Mim Kemal Öke
Akil Muhtar Özden
Ekrem Amaç
Ali Rıza Arı
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Atıf Ödül
Nikola Fakaçelli
Celâl BayarDemokrat Parti
Mehmet Fuad Köprülü
Enis Akaygen
Münip Berkan
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuat Hulusi Demirelli
Osman Nuri Köni
Burhan Cahit Morkaya
Ahmet Kemal Silivrili
Zeki Rıza Sporel
Senihi Yürüten
Salamon Adato
Vasil Konos
Fevzi ÇakmakBağımsız
Abdülhak Adnan Adıvar
Cihat Baban
TBMM 9. DönemCelâl BayarDemokrat Parti
Mehmet Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Nihat Reşat Belger
Ahmet Hamdi Başar
Ahmet Hamdi Topçu
Andre Vahram Bayar
Bedri Nedim Göknil
Ahilya Moshos
Celal Türkgeldi
Enver Adakan
Fahrettin Sayımer
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuat Hulusi Demirelli
Fürüzan Tekil
Hadi Hüsman
Hüseyin Hüsnü Yaman
İhsan Altınel
Mithat Benker
Mithat Sözer
Mükerrem Sarol
Nazlı Tlabar
Numan Menemencioğlu
Salamon Adato
Sani Yaver
Senihi Yürüten
Seyfi Oran
Salih Fuat Keçeci
TBMM 10. DönemCelâl BayarDemokrat Parti
Adnan Menderes
Mehmet Fuad Köprülü
Mükerrem Sarol
Ali Fuat Cebesoy
Kemal Atay
Emin Onat
Fahrettin Ulaş
Faruk Nafiz Çamlıbel
Hadi Hüsman
Lütfi Kırdar
Nuri Yamut
Mahmut Naci Kurt
Nizamettin Ali Sav
Hanri Soriano
Seyfi Gögen
Fürüzan Tekil
Nazlı Tlabar
Ahmet Hamdi Topçu
Aleksandros Hacopulos
Tahsin Yazıcı
Celal Türkgeldi
Zakar Tarver
Ziya Köktürk
Zeki Rıza Sporel
Hamdullah Suphi Tanrıöver
Nadir Nadi Abalıoğlu
TBMM 11. DönemCelâl BayarDemokrat Parti
Adnan Menderes
Ali Fuat Cebesoy
Ayşe Günel
Celal Ramazanoğlu
Fahrettin Ulaş
Ali Harputlu
Faruk Nafiz Çamlıbel
Aleksandros Hacopulos
Hadi Hüsman
Haluk Nihat Pepeyi
Hristaki Yoannidis
Hüsamettin Giray
İbrahim Sevel
Lütfi Kırdar
Enver Kaya
Mahmut Yüksel
Mehmet Faruk Gürtunca
Mehmet Gürpınar
Mithat Perin
Mıgırdıç Şellefyan
Mucip Kemalyeri
Muhlis Erdener
Nazlı Tlabar
Nazmi Ataç
Necmi Nuri Yücel
Arife Necla Tekinel
Nihat Bekdik
Nizamettin Ali Sav
Nizamettin Kırşan
Numan Menemencioğlu
Nuri Yamut
Rüştü Güneri
Sedat Çetintaş
Selim Erengil
Tahsin Yazıcı
Yusuf Salman
Zakar Tarver
İsak Altabev
TBMM Temsilciler MeclisiŞahap GürlerYok
Mehmet İlhami Sancar
Mustafa Lütfü Engin
Tarık Zafer Tunaya
TBMM 12. DönemCihat BabanCumhuriyet Halk Partisi
Coşkun Kırca
İlhami Sancar
Oğuz Oran
Orhan Eyüboğlu
Ratip Tahir Burak
Reşit Akif Ülker
Sabri Vardarlı
Selim Sarper
Suphi Baykam
Vahyi Özarar
Zeki Zeren
Abdurrahman YazganAdalet Partisi
Ferruh Bozbeyli
Hilmi Oben
Hüsamettin Tiyanşan
İbrahim Abak
İsmail Hakkı Tekinel
Mahmut Rıza Bertan
Malik Yolaç
Mehmet Muhittin Güven
Naci Öktem
Nurettin Bulak
Şahabettin Orhon
Tahsin Demiray
Ziya Altınoğlu
Ahmet OğuzCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
Fuat Arna
Saadet Evren Kaçar
Ömer Zekai Dorman
Fahrettin Kerim GökayYeni Türkiye Partisi
TBMM 13. DönemNurettin BulakAdalet Partisi
Ali Esat Birol
Ali Fuat Başgil
Aydın Yalçın
Ferruh Bozbeyli
İsmail Hakkı Tekinel
Kaya Özdemir
Mehmet Muhittin Güven
Mehmet Sadettin Bilgiç
Mehmet Yardımcı
Mustafa Ertuğrul
Nuri Eroğan
Orhan Seyfi Orhon
Osman Nuri Ulusay
Osman Özer
Tekin Erer
Ali Coşkun KırcaCumhuriyet Halk Partisi
Fuat Sirmen
Mehmet İlhami Sancar
Orhan Birgit
Orhan Erkanlı
Orhan Ferruh Eyüpoğlu
Reşit Akif Ülker
Selim Rauf Sarper
Suphi Baykam
Abdurrahman Şeref LaçMillet Partisi
Hüseyin Ataman
Sadun ArenTürkiye İşçi Partisi
Mehmet Ali Aybar
Çetin Altan
Ahmet TahtakılıçCumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
TBMM 14. DönemFerruh BozbeyliAdalet Partisi
Sadettin Bilgiç
Akgün Silivrili
Abdurrahman Şeref Laç
Hasan Güngör
Hasan Türkay
İbrahim Abak
İlhan Darendelioğlu
İsmail Hakkı Tekinel
Mehmet Yardımcı
Mustafa Fevzi Güngör
Naime İkbal Tokgöz
Nuri Eroğan
Orhan Cemal Fersoy
Osman Özer
Tekin Erer
Turgut Topaloğlu
Ahmet Bahir ErsoyCumhuriyet Halk Partisi
Eşref Derinçay
Hüseyin Dolun
İlhami Sancar
İsmail Hakkı Arar
Lebit Yurdoğlu
Mehmet Kazım Özeke
Mustafa Necdet Uğur
Orhan Eyüpoğlu
Orhan Kabibay
Reşit Akif Ülker
Sezai Orkunt
Haydar ÖzdemirBirlik Partisi
İbrahim Bedreddin ElmalılıMillet Partisi
Mehmet Ali AybarTürkiye İşçi Partisi
Rıza Kuas
TBMM 15. DönemAbdurrahman KöksaloğluCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Bahir Ersoy
Ali Nejat Ölçen
Ali Topuz
Alpdoğan Öztunç
Engin Ünsal
Haluk Ülman
Hasan Basri Akgiray
İlhan Özbay
Mehmet Emin Sungur
Mehmet Kazım Özeke
Metin Tüzün
Necdet Ökmen
Necdet Uğur
Orhan Birgit
Orhan Eyüboğlu
Reşit Akif Ülker
Şükriye Tok
Vahit Yaşar Çalın
Cemil YavaşAdalet Partisi
Fatma Gülhis Mankut
Hüsamettin Tiyanşan
Hüseyin Özdemir
İhsan Toksarı
İsmail Hakkı Tekinel
Mustafa Kara
Mustafa Parlar
Osman Özer
Servet Bayramoğlu
Ferruh BozbeyliDemokratik Parti
Nilüfer Gürsoy
Sadettin Bilgiç
Hasan AksayMillî Selamet Partisi
İsmail Fehmi Cumalıoğlu
Süleyman Arif Emre
İlhami SancarCumhuriyetçi Güven Partisi
TBMM 16. DönemAbdurrahman KöksaloğluCumhuriyet Halk Partisi
Ahmet Bahir Ersoy
Ali Nejat Ölçen
Ali Topuz
Ayhan Altuğ
Cengiz Özyalçın
Çağlayan Ege
Doğan Güneş
Doğan Onur
Enver Karabeyoğlu
Ertuğrul Yolsal
Ferit Gündoğan
Haluk Ülman
Hikmet Çetin
İlhan Biber
İlhan Özbay
Mehmet Kazım Özeke
Metin Tüzün
Muammer Aksoy
Necdet Uğur
Orhan Birgit
Orhan Eyüboğlu
Osman Kaya
Sevil Korum
Tarhan Erdem
Yalçın Gürsel
Zeki Eroğlu
Celal YardımcıAdalet Partisi
Ekrem Ceyhun
Hüsamettin Tiyanşan
İhsan Toksarı
İsmail Hakkı Tekinel
Kemal Kacar
Nihat Kaya
Nilüfer Gürsoy
Numan Uzun
Osman Özer
Recep Özel
Sabit Osman Avcı
Sadettin Bilgiç
Abdullah TombaMillî Selamet Partisi
Fehmi Cumalıoğlu
Süleyman Arif Emre
Turan KoçalMilliyetçi Hareket Partisi
TBMM Danışma MeclisiOrhan Aldıkaçtı
Mustafa Aysan
Muhsin Bayer
Feridun Ergin
Siyami Ersek
Enis Muratoğlu
Mehmet Yılmaz Özman
Muzaffer Sağışman
Hayrullah Seçkin
TBMM 17. DönemTurgut ÖzalAnavatan Partisi
Ali Tanrıyar
Tınaz Titiz
Fazıl Osman Yöney
İbrahim Özdemir
Behiç Sadi Abbasoğlu
Bülent Akarcalı
Bedrettin Doğancan Akyürek
Vehbi Dinçerler
Hayrettin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Yaşar Albayrak
Ömer Ferruh İlter
Safa Giray
Recep Ercüment Konukman
Leyla Yeniay Köseoğlu
Altan Kavak
Mucip AtaklıHalkçı Parti
Sabit Batumlu
Ömer Necati Cengiz
Hüseyin Avni Güler
Yılmaz İhsan Hastürk
Mehmet Kafkaslıgil
Feridun Şakir Öğünç
Tülay Öney
Kemal Özer
Günseli Özkaya
İbrahim Halil Ural
Reşit Akif Ülker
Bilal Şişman
Bülend UlusuMilliyetçi Demokrasi Partisi
Namık Kemal Şentürk
Doğan Kasaroğlu
İmren Aykut
Arife Necla Tekinel
Ahmet Memduh Yaşa
TBMM 18. DönemTurgut ÖzalAnavatan Partisi
Adnan Kahveci
Güneş Taner
Ali Tanrıyar
Safa Giray
Bülent Akarcalı
İmren Aykut
Avni Akyol
Behiç Sadi Abbasoğlu
İbrahim Özdemir
Mustafa Hilmi Özen
Cevdet Akçalı
Bedrettin Doğancan Akyürek
Abdülbaki Albayrak
Yaşar Albayrak
Recep Ercüment Konukman
Orhan Demirtaş
Mehmet Necat Eldem
Hayrettin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Temel Gündoğdu
Nuri Gökalp
Talat İçöz
Ömer Ferruh İlter
Altan Kavak
Leyla Yeniay Köseoğlu
Mehmet Cavit Kavak
Sudi Neş’e Türel
Reşit Akif Ülker
Adnan Yıldız
Namık Kemal Zeybek
İsmail CemSosyaldemokrat Halkçı Parti
Aytekin Kotil
Mehmet Moğultay
Mustafa Sarıgül
Ali Topuz
Mustafa Timisi
Abdullah Baştürk
Yüksel Çengel
Ali Haydar Erdoğan
Mehmet Ali Eren
Hasan Fehmi Güneş
Hüsnü Okçuoğlu
İsmail Hakkı Önal
Yusuf Kenan Sönmez
TBMM 19. DönemTansu ÇillerDoğru Yol Partisi
Bedrettin Dalan
Coşkun Kırca
Yıldırım Aktuna
Bedrettin Doğancan Akyürek
Bülent AkarcalıAnavatan Partisi
İmren Aykut
Osman Ceylan
Kadir Ramazan Coşkun
Gurhan Çelebican
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Kemal Naci Ekşi
Elaattin Elmas
Halil Orhan Ergüder
Salih Ergün
Safa Giray
Temel Gündoğdu
Engin Güner
Melike Tugay Hasefe
Fevzi İşbaşaran
Adnan Kahveci
Mehmet Cavit Kavak
Recep Ercüment Konukman
Cem Kozlu
Leyla Yeniay Köseoğlu
Emin Kul
Ziyaeddin Selçuk Maruflu
Yusuf Namoğlu
İbrahim Özdemir
Sabri Öztürk
Yusuf Pamuk
İsmail Sancak
Gürol Soylu
Güneş Taner
Tunca Toskay
Şadan Tuzcu
Bahattin Yücel
İsmail CemSosyaldemokrat Halkçı Parti
İbrahim Gürsoy
Algan Hacaloğlu
Mehmet Moğultay
Ercan Karakaş
Mukadder BaşeğmezRefah Partisi
Mustafa Baş
Hasan Mezarcı
Ali Oğuz
Hüsamettin ÖzkanDemokratik Sol Parti
Mehmet Sevigen
İbrahim Nami Çağan
TBMM 20. DönemAzmi AteşRefah Partisi
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Gürcan Dağdaş
Süleyman Arif Emre
Ekrem Erdem
Mehmet Fuat Fırat
Metin Işık
İsmail Kahraman
Hüseyin Kansu
Göksal Küçükali
Aydın Menderes
Ali Oğuz
Mehmet Ali Şahin
Osman Yumakoğulları
Bahri Zengin
Bülent AkarcalıAnavatan Partisi
Abdul Ahat Andican
Refik Aras
Ali Coşkun
Hüsnü Doğan
Halit Dumankaya
Yılmaz Karakoyunlu
Mehmet Cavit Kavak
Emin Kul
Yusuf Namoğlu
Korkut Özal
Ali Talip Özdemir
Yusuf Pamuk
Güneş Taner
Şadan Tuzcu
Tansu ÇillerDoğru Yol Partisi
Meral Akşener
Yıldırım Aktuna
Hayri Kozakçıoğlu
Necdet Menzir
Namık Kemal Zeybek
Sedat Aloğlu
Tayyar Altıkulaç
Hasan Tekin Enerem
Cefi Kamhi
Bahattin Yücel
Bülent EcevitDemokratik Sol Parti
Zekeriya Temizel
Erdoğan Toprak
Hüsamettin Özkan
Ahmet Ziya Aktaş
Mehmet Aydın
Nami Çağan
Osman Kılıç
Tahir Köse
Cevdet Selvi
Ahmet Tan
Bülent Tanla
Altan ÖymenCumhuriyet Halk Partisi
Algan Hacaloğlu
Ercan Karakaş
Ahmet Güryüz Ketenci
Mehmet Moğultay
Ali Topuz
Mehmet Sevigen
TBMM 21. DönemBülent EcevitDemokratik Sol Parti
Ahmet Tan
Hüsamettin Özkan
Masum Türker
Ahmet Güzel
Ahmet Ziya Aktaş
Bahri Sipahi
Bülent Ersin Gök
Cahit Savaş Yazıcı
Erdoğan Toprak
Erol Al
Fadlı Ağaoğlu
Hüseyin Mert
İbrahim Nami Çağan
İsmail Aydınlı[1]
Mehmet Tahir Köse
Mustafa Düz
Nazire Karakuş
Necdet Saruhan
Osman Kılıç
Perihan Yılmaz
Rıdvan Budak
Sulhiye Serbest
Süleyman Yağız
Yücel Erdener
Zafer Güler
Mehmet GülMilliyetçi Hareket Partisi
Bozkurt Yaşar Öztürk
Mehmet Pak
Nazif Okumuş
Murat Sökmenoğlu
Ahmet Çakar
Esat Öz
Mustafa Verkaya
İsmail KahramanFazilet Partisi
Süleyman Arif Emre
Mehmet Ali Şahin
Abdülkadir Aksu
Ali Coşkun
Nevzat Yalçıntaş
Aydın Menderes
İrfan Gündüz
Mehmet Fuat Fırat
Hüseyin Kansu
Azmi Ateş
Mustafa Baş
Mukadder Başeğmez
Nazlı Ilıcak[2]
Osman Yumakoğulları
Bahri Zengin
Sadettin TantanAnavatan Partisi
Güneş Taner
Ediz Hun
Abdul Ahat Andican
Ali Emre Kocaoğlu
Aydın Ağan Ayaydın
Bülent Akarcalı
İsmail Sühan Özkan
Mehmet Ali İrtemçelik
Mehmet Cavit Kavak
Nesrin Nas
Şadan Tuzcu
Şamil Ayrım
Yılmaz Karakoyunlu
Tansu ÇillerDoğru Yol Partisi
Hayri Kozakçıoğlu
Celal Adan
TBMM 22. DönemAbdülkadir AksuAdalet ve Kalkınma Partisi
Murat Başesgioğlu
Egemen Bağış
Nazım Ekren
Ekrem Erdem
Nevzat Yalçıntaş
İdris Naim Şahin
Mehmet Ali Şahin
Tayyar Altıkulaç
Mehmet Mustafa Açıkalın
Güldal Akşit
İlhan Albayrak
İsmet Atalay
Mehmet Sekmen
Mustafa Ataş
Azmi Ateş
Lokman Ayva
Mustafa Baş
Yahya Baş
Nusret Bayraktar
Hüseyin Besli
Alaattin Büyükkaya
Ali Coşkun
Nimet Çubukçu
Mehmet Beyazıt Denizolgun
Gürsoy Erol
İrfan Gündüz
Memduh Hacıoğlu
Gülseren Topuz
Kemal Unakıtan
Zeynep Armağan Uslu
Hayati Yazıcı
Binali Yıldırım
Ali İbiş
İbrahim Reyhan Özal
Halide İncekara
Ünal Kacır
Hüseyin Kansu
Emin Şirin
Cengiz Kaptanoğlu
Muharrem Karslı
Burhan Kuzu
Göksal Küçükali
Recep Koral
Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi
Ömer Zülfü Livaneli
Onur Öymen
Hasan Fehmi Güneş
Kemal Derviş
Yaşar Nuri Öztürk
Mustafa Şükrü Elekdağ
Hasan Aydın
Halil Akyüz
Ersin Arıoğlu
Zeynep Damla Gürel
Algan Hacaloğlu
Birgen Keleş
Ahmet Güryüz Ketenci
Ali Kemal Kumkumoğlu
Güldal Okuducu
Mehmet Sevigen
Ali Rıza Gülçiçek
Ahmet Sırrı Özbek
İnci Özdemir
Mehmet Ali Özpolat
Sıdıka Sarıbekir
Berhan Şimşek
Bihlun Tamaylıgil
Bülent Hasan Tanla
Ali Topuz
TBMM 23. DönemRecep Tayyip ErdoğanAdalet ve Kalkınma Partisi
İdris Güllüce
Ertuğrul Günay
Mesude Nursuna Memecan
Nusret Bayraktar
Edibe Sözen
Hüseyin Besli
Mustafa Ataş
Özlem Piltanoğlu Türköne
İrfan Gündüz
Mehmet Sekmen
Hasan Kemal Yardımcı
Mehmet Beyazıt Denizolgun
Hayati Yazıcı
Murat Başesgioğlu
Egemen Bağış
Necat Birinci
Alaattin Büyükkaya
Nimet Çubukçu
Ömer Dinçer
Canan Kalsın
Recep Koral
Burhan Kuzu
Ayşe Nur Bahçekapılı
Osman Gazi Yağmurdereli
Abdülkadir Aksu
İdris Naim Şahin
Nazım Ekren
Güldal Akşit
Mehmet Müezzinoğlu
Lokman Ayva
Fuat Bol
İbrahim Yiğit
Reha Çamuroğlu
Alev Dedegil
Mehmet Domaç
Feyzullah Kıyıklık
Halide İncekara
Ünal Kacır
Ayşe Jale AğırbaşCumhuriyet Halk Partisi
Algan Hacaloğlu
İlhan Kesici
Bayramali Meral
Şinasi Öktem
Fatma Nur Serter
Ahmet Tan
Ali Topuz
Kemal Kılıçdaroğlu
Necla Arat
Mustafa Özyürek
Mehmet Sevigen
Çetin Soysal
Bihlun Tamaylıgil
Süleyman Yağız
Mustafa Şükrü Elekdağ
Birgen Keleş
Esfender Korkmaz
Hasan Macit
Hüseyin Mert
Mehmet Ali Özpolat
Sacid Yıldız
Durmuşali TorlakMilliyetçi Hareket Partisi
Gündüz Suphi Aktan
Mithat Melen
Ümit Şafak
Meral Akşener
Atila Kaya
Mehmet Cihat Özönder
Mehmet Ufuk UrasBağımsız
Sebahat Tuncel
TBMM 24. DönemRecep Tayyip ErdoğanAdalet ve Kalkınma Partisi
Egemen Bağış
İdris Güllüce
Erol Kaya
Mihrimah Belma Satır
Mustafa Ataş
Muhammed Çetin
İsmet Uçma
Gürsoy Erol
Alev Dedegil
Mehmet Domaç
Osman Boyraz
Oktay Saral
Metin Külünk
Ahmet Berat Çonkar
Muhammet Bilal Macit
Nimet Baş
Ayşe Nur Bahçekapılı
Burhan Kuzu
Ekrem Erdem
Volkan Bozkır
İbrahim Yiğit
Ahmet Kutalmış Türkeş
İsmail Safi
Türkan Dağoğlu
Şirin Ünal
Sevim Savaşer
Hüseyin Bürge
Osman Aşkın Bak
Ahmet Haldun Ertürk
Ahmet Baha Öğütken
Ömer Dinçer
Abdülkadir Aksu
Ünal Kacır
Hakan Şükür
Halide İncekara
Mustafa Şentop
Feyzullah Kıyıklık
Tülay Kaynarca
Nureddin Nebati
Mehmet Doğan Kubat
Bülent Turan
Mehmet Muş
Gülay Dalyan
Enver Yılmaz
Harun Karaca
Kemal KılıçdaroğluCumhuriyet Halk Partisi
Gürsel Tekin
Osman Taney Korutürk
Mehmet Akif Hamzaçebi
Ayşe Eser Danışoğlu
Şafak Pavey
İhsan Özkes
Fatma Nur Serter
Mahmut Tanal
Müslim Sarı
Celal Dinçer
Kadir Gökmen Öğüt
Bihlun Tamaylıgil
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Aydın Ağan Ayaydın
Sedef Küçük
Ercan Cengiz
Haluk Eyidoğan
Aykut Erdoğdu
Melda Onur
Erdoğan Toprak
Umut Oran
Süleyman Çelebi
Oktay Ekşi
Binnaz Toprak
Sabahat Akkiraz
Faik Tunay
Ali Özgündüz
Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Engin AlanMilliyetçi Hareket Partisi
Durmuşali Torlak
Murat Başesgioğlu
Celal Adan
Meral Akşener
Atila Kaya
İhsan Barutçu
Sebahat TuncelBağımsız
Sırrı Süreyya Önder
Abdullah Levent Tüzel
TBMM 25. Dönemİdris GüllüceAdalet ve Kalkınma Partisi
Mihrimah Belma Satır
Erol Kaya
Ahmet Berat Çonkar
Osman Can
Berat Albayrak
İsmet Uçma
Metin Külünk
Ravza Kavakcı Kan
Erkan Kandemir
Alev Dedegil
Mehmet Ali Pulcu
Hasan Sert
Hüseyin Yayman
Volkan Bozkır
Ayşe Nur Bahçekapılı
Ekrem Erdem
Aziz Babuşçu
Durmuş Ali Sarıkaya
Ethem Tolga
Şirin Ünal
Fatma Benli
Hüseyin Bürge
Sevim Savaşer
Haydar Ali Yıldız
Markar Esayan
Mustafa Şentop
Özlem Zengin
Feyzullah Kıyıklık
Mehmet Muş
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Abdurrahim Boynukalın
Harun Karaca
Uğur Işılak
Mustafa Yeneroğlu
Mustafa Afşin Yazıcıoğlu
Mehmet Metiner
Halis Dalkılıç
Şafak PaveyCumhuriyet Halk Partisi
Gamze Akkuş İlgezdi
Gürsel Tekin
Barış Yarkadaş
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mahmut Tanal
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
İhsan Özkes
Onursal Adıgüzel
Ali Özcan
Selina Doğan
Aykut Erdoğdu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Dursun Çiçek
Süleyman Sencer Ayata
Gülay Yedekci Arslan
Kadri Enis Berberoğlu
Didem Engin
Bihlun Tamaylıgil
İlhan Cihaner
Engin Altay
Ali Şeker
Erdoğan Toprak
Eren Erdem
Murat Özçelik
Zeynel Emre
Mehmet Bekaroğlu
Selahattin DemirtaşHalkların Demokratik Partisi
Hüda Kaya
Erdal Ataş
Turgut Öker
Filiz Kerestecioğlu
Sezai Temelli
Pervin Buldan
Garo Paylan
Abdullah Levent Tüzel
Ali Kenanoğlu
Emine Beyza Üstün
Edip Semih YalçınMilliyetçi Hareket Partisi
İzzet Ulvi Yönter
Uygar Suphi Aktan
Ekmeleddin İhsanoğlu
Celal Adan
Murat Başesgioğlu
Meral Akşener
Atila Kaya
İsmail Faruk Aksu
Arzu Erdem
TBMM 26. Dönemİsmail KahramanAdalet ve Kalkınma Partisi
Mustafa Ataş
Mihrimah Belma Satır
Erol Kaya
Ahmet Berat Çonkar
Berat Albayrak
İsmet Uçma
Metin Külünk
Ravza Kavakçı Kan
Azmi Ekinci
Osman Boyraz
Hasan Turan
Hasan Sert
Mehmet Ali Pulcu
Hurşit Yıldırım
Hulusi Şentürk
Hayati Yazıcı
Volkan Bozkır
Burhan Kuzu
Ayşe Nur Bahçekapılı
Fatma Betül Sayan Kaya
Ekrem Erdem
Aziz Babuşcu
Durmuş Ali Sarıkaya
Şirin Ünal
Fatma Benli
Hüseyin Bürge
Haydar Ali Yıldız
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Esayan
Mehmet Mehdi Eker
Mustafa Şentop
Mehmet Doğan Kubat
Serap Yaşar
Feyzullah Kıyıklık
Mehmet Muş
Nureddin Nebati
Mehmet Metiner
Harun Karaca
Tülay Kaynarca
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Halis Dalkılıç
Mürteza Zengin
Yıldız Seferinoğlu
Abdullah Başcı
Şafak PaveyCumhuriyet Halk Partisi
Gamze Akkuş İlgezdi
Gürsel Tekin
Barış Yarkadaş
Mehmet Akif Hamzaçebi
Mahmut Tanal
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Onursal Adıgüzel
Ali Özcan
Yakup Akkaya
Selina Doğan
Aykut Erdoğdu
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Dursun Çiçek
Süleyman Sencer Ayata
Gülay Yedekci
Enis Berberoğlu
Didem Engin
Bihlun Tamaylıgil
İlhan Cihaner
Engin Altay
Ali Şeker
Erdoğan Toprak
Eren Erdem
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Selahattin DemirtaşHalkların Demokratik Partisi
Hüda Kaya
Celal Doğan
Filiz Kerestecioğlu
Pervin Buldan
Garo Paylan
Erdal Ataş
Edip Semih YalçınMilliyetçi Hareket Partisi
İzzet Ulvi Yönter
Ekmeleddin İhsanoğlu
Celal Adan
Atila Kaya
İsmail Faruk Aksu
Arzu Erdem
TBMM 27. DönemBerat AlbayrakAdalet ve Kalkınma Partisi
Nurettin Canikli
Mustafa Ataş
Erol Kaya
Vedat Demiröz
Ravza Kavakcı Kan
Osman Boyraz
İsmet Uçma
Mihrimah Belma Satır
Ahmet Berat Çonkar
Hulusi Şentürk
Müşerref Pervin Tuba Durgut
Eyüp Özsoy
Serkan Bayram
Fatih Süleyman Denizolgun
Süleyman Soylu
Fatma Betül Sayan Kaya
Volkan Bozkır
Abdullah Güler
Hasan Turan
Serap Yaşar
Aziz Babuşcu
Şirin Ünal
Canan Kalsın
Ahmet Hamdi Çamlı
Markar Esayan
Mustafa Demir
İffet Polat
Numan Kurtulmuş
Mehmet Muş
Akif Çağatay Kılıç
Mehmet Doğan Kubat
Tülay Kaynarca
Halis Dalkılıç
Emine Sare Aydın Yılmaz
Nevzat Şatıroğlu
Zafer Sırakaya
Rümeysa Kadak
Ahmet Mücahit Arınç
Mustafa Yeneroğlu
Erkan Kandemir
Şamil Ayrım
Alev Dedegil
İbrahim Özden KaboğluCumhuriyet Halk Partisi
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangir İslam
Pervin BuldanHalkların Demokratik Partisi
Musa Piroğlu
Erol Katırcıoğlu
Erkan Baş
Ahmet Şık
Oya Ersoy
Hüda Kaya
Zeynel Özen
Dilşat Canbaz Kaya
Hakkı Saruhan Oluç
Ali Kenanoğlu
Züleyha Gülüm
Hayrettin NuhoğluİYİ Parti
Ahmet Çelik
Yavuz Ağıralioğlu
Ümit Özdağ
Fatih Mehmet Şeker
Abdul Ahat Andican
Ümit Beyaz
Hayati Arkaz
Edip Semih YalçınMilliyetçi Hareket Partisi
İzzet Ulvi Yönter
Mehmet Bülent Karataş
Celal Adan
Cemal Çetin
Feti Yıldız
İsmail Faruk Aksu
Arzu Erdem

Senatörler listesi

SenatörSiyasi PartiGörev Süresi
Mahmut Şevket AkyürekAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 14 Ekim 1973
Fethi BaşakAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Celil CevherioğluAdalet PartisiBağımsız15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Rifat ÖztürkçineAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 14 Ekim 1973
Nurullah Esat SümerCumhuriyet Halk Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Şemsettin GünaltayCumhuriyet Halk Partisi15 Ekim 1961[3]
Ethem MenemencioğluAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Özel ŞahingirayAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Sabahattin TanmanAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Berç TuranAdalet Partisi15 Ekim 1961 - 7 Haziran 1964
Mehmet Erdoğan AdalıAdalet Partisi7 Haziran 1964 - 12 Eylül 1980
Mebrure AksoleyCumhuriyet Halk Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973
Tekin ArıburunAdalet Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1979
Şemsettin Sami KırdarAdalet Partisi7 Haziran 1964 - 27 Aralık 1964
Hasan Ekrem ÖzdenCumhuriyet Halk Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973
Osman Zeki GümüşoğluAdalet Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973
Fikret GündoğanCumhuriyet Halk Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1979
Mehmet Cemal YıldırımCumhuriyet Halk PartisiMilli Güven Partisi7 Haziran 1964 - 14 Ekim 1973
Mehmet Halûk BerkolAdalet Partisi5 Haziran 1966 - 14 Ekim 1973
Fevzi Hakkı EsatoğluCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
Mehmet FeyyatCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
Solmaz BelülCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1973 - 14 Ekim 1979
Rahmi ErdemCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1973 - 12 Eylül 1980
Ali OğuzMillî Selamet Partisi14 Ekim 1973 - 12 Eylül 1980
Ayhan PekerCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1973 - 2 Nisan 1974
Vefa PoyrazAdalet Partisi14 Ekim 1973 - 12 Eylül 1980
Besim ÜstünelCumhuriyet Halk Partisi12 Ekim 1975 - 12 Eylül 1980
Sadık BatumAdalet Partisi14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980
Mehmet Emin SungurCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980
Emin UyansoyAdalet Partisi14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980
Aysel BaykalCumhuriyet Halk Partisi14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980
Orhan Cemal FersoyAdalet Partisi14 Ekim 1979 - 12 Eylül 1980

Kaynakça

  1. Dönem içinde 30 Nisan 2002 tarihinde öldü.
  2. 5 Ocak 2002 tarihinde Anayasa'nın 84. maddesi uyarınca milletvekilliği düşürüldü.
  3. 19 Ekim 1961 tarihinde Senato'ya katılmadan öldü.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.