İstanbul Lisesi

İstanbul Lisesi
Kuruluş

1884 Numune-i Terakki
1909 İstanbul Leyli İdadisi
1910 İstanbul Lisesi
1913 İstanbul Sultanisi
1923 İstanbul Erkek Lisesi

1982 İstanbul Lisesi
Ülke Türkiye
Şehir Fatih, İstanbul
Türü Anadolu Lisesi
Müdür Hikmet Konar
Eğitim dili Sözel dersler Türkçe, Sayısal dersler Almanca
Yabancı dil(ler) Almanca, İngilizce
Resmî sitesi http://istanbullisesi.meb.k12.tr/

İstanbul Lisesi, daha iyi bilinen adıyla İstanbul Erkek Lisesi (İEL), İstanbul’un Cağaloğlu semtinde, Osmanlı döneminde kurulmuş Numune-i Terakki Mektebi’nin devamı niteliğinde olan, günümüzde Anadolu Lisesi statüsünde hizmet veren eğitim kuruluşu.

Eğitim ve öğretim hizmetlerini 1933 yılından günümüze, Fatih ilçesinin Cağaloğlu semtinde bulunan eski Duyunu Umumiye (Osmanlı Devleti Genel Borçlar Kurumu) binasında sürdürür.

"Erkek Lisesi" adıyla bilinmesine rağmen karma eğitim yapan bir okuldur. Öğrencilere Türk ve Alman eğitim sistemlerinin müfredatlarının birleşiminden oluşan bir eğitim verilir; bazı dersler Alman öğretmenler eşliğinde Alman eğitim müfredatına uygun olarak bazıları ise Türk öğretmenler eşliğinde, Türk eğitim müfredatına uygun olarak işlenmektedir. Eğitim süresi beş yıldır.

Eğitim

Istanbul Erkek Lisesi
Ana giriş

İstanbul Lisesi'nde öğrencilere Türk ve Alman eğitim sistemlerinin müfredatlarının birleşiminden oluşan bir eğitim verilmektedir. Kimi dersler (örneğin matematik, fizik, kimya, biyoloji, Almanca, İngilizce, enformatik, Almanya ve dünya genel kültür ve coğrafyası (Landeskunde) dersleri) Alman öğretmenler eşliğinde, Alman eğitim müfredatına uygun olarak işlenirken; kimi dersler (Türk edebiyatı, Türk dili ve anlatım, tarih, coğrafya vb. dersler) Türk öğretmenler eşliğinde, Türk eğitim müfredatına göre işlenmektedir.

Eğitim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Öğrencilerin mezun olurken Almanya'da geçerli olan bir diploma alması amaçlanır.[1] Alman Lise bitirme sınavı olan Abitur sınavına katılarak ya da Alman Dil Diploması (DSD) B2/ C1'i edinmek üzere dil sınavına girerek Almanya’da geçerli bir diplomaya edinmeleri mümkündür.

Tarih

Okulun kökü, 1884 yılında Bahriye emekli Yüzbaşısı Mehmet Nadir Bey tarafından kurulan Numune-i Terakki Mektebi adlı özel okula dayanır. Süleymaniye yakınlarında Meşihat Dairesi bitişiğindeki konakta hizmete giren Nummune-i Terakki Mektebi, kurulduğu yıllarda erkek öğrencilere ibtidai, rüşdiye ve idadi düzeyinde eğitim veren yedi yıllık bir okuldu, daha sonra kız sınıfa da devreye girmiştir.[2] Osmanlı Devleti'nde ilk öğrenci dergisi olan Numune-i Terakki, bu dönemde Mehmet Nadir Bey'in katkıları ile dokuz sayı yayınlandı. Eğitim faaliyetlerine önce Çırçır'da daha sonra Fatih'te bir konakta devam eden bu özel okul, 1896 yılında saray tarafından kapatılarak idaresi devlet denetimi altına alındı[2].

Maarif Nezareti idaresinde iken sırayla Laleli'de, Saraçhanebaşı'nda ve Kantarcılar'da bir konağa taşınan okulun süresi 1908 yılında iptidai ve rüşdiye sınıflarının birleştirilmesi ile beş yıla indi.[3] Okul 1909’da Darülfünun ve Mekteb-i Mülkiye binasına taşındı; adı da "İstanbul Leyli İdadisi"” olarak değiştirildi.

Okulun adı 1910 yılında yeniden değiştirilmiş ve "İstanbul Erkek Lisesi" olmuştur. Böylece Türkiye'de "Lise" kelimesini kullanan ilk öğrenim kurumu bu okul oldu. 1911 yılında okulun öğrencilerinden Nijat, “elif” ve “sin” harflerini ay yıldız ile birleştirerek okulunun ilk amblemini oluşturdu.[4] . İstanbul eğitim tarihi için önemli bir yenilik olan Keşşaf adlı izci örgütü beden eğitimi öğretmeni Ahmet Robenson tarafından 1912'de kuruldu.

Okulun İstanbul'un en gözde eğitim kurumlarından biri haline geldiğini fark eden İttihat ve Terakki yönetimi, geçmişte Tanzimat dönemi idarecilerinin Galatasaray Sultanisi'ni koruyup Fransız kültürünün yayılmasını sağladıkları gibi İstanbul Lisesi'ni korumayı uygun buldular.[3] 1913'te okulda Fransızca müfredat uygulanmaya başladı ve adı "İstanbul Sultanisi"'ne çevrildi. Bu dönemde Alaeddin ve muavin Fuat Beyler tarafından okulda sinema oynatılması; eğitim tarihinde bir ilkti. İlk film olarak Jac’ın hikayesi adıyla Sefiller gösterilmişti.[3] Bir Fransız okulu olan Saint Benoit Lisesi Lisesi'nin eğitim faaliyetlerine I. Dünya Savaşı öncesinde son verilmişti;. İstanbul Sultanisi, 1914'te Karaköy'deki Saint Benoit binasına taşındı.

Savaş sırasında okulun bir bölümü hastaneye dönüştürülüp hastane işareti olarak sarıya boyandı. Okulun çok sayıda öğrencisi gerek Balkan, gerekse I. Dünya Savaşı'nda cepheye gidip savaşmışlardı. Cepheye gidip yaralanan öğrenciler; okulun hastanesinde tedavi edilmekteydi. Elli öğrencin Çanakkale Cephesi'nde Kanlısırt'ta şehit olduğu haberi geldiğinde [5] okulun kapıları siyaha boyanmıştır. Sarı ve siyah o günden sonra okulun rengi haline gelmiştir.[3]

1917'de okulun eğitim dilinin Almanca olmasına karar verildi. Almanya'dan yirmi iki öğretmen getirildi. Ancak I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya İmparatorluğu yurtdışı okulları desteğini kaldırmak zorunda kalınca İstanbul Sultanisi'ndeki Almanca eğitimine ara verilmiştir.[6]

Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra okul işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldı; Haşimpaşa Konağı’ndaki kız mektebinin yerine, oradan da Mercan İdadisi'ne, 1919'da ise Saraçhanebaşı'ndaki bir Münirpaşa Konağı'na nakledildi. 1922'de izcilik teşkilatı yeinden kuruldu. Sakarya Muharebesi'ne gönüllü olarak katılan izciler gazi olarak geri döndüler.[7]Mustafa Kemal Paşa'nın onlara "Sakarya'nın Çocukları" diye hitap etmesi üzerine izciler isimlerini "Sakarya İzci Oymağı" olarak değiştirmiş, Sakarya Marşı okul marşı olmuştur.[7]

Okulun Sultani devresi 1923'te son buldu. Okulun adı "İstanbul Erkek Lisesi" oldu ve Beyazıt'taki Fuat Paşa Konağı’na nakledildi. 1933 yılında eskiden Düyûn-ı Umûmiye (devlet borçları) binası olarak kullanılan bugünkü binasına cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in direktifi ile geçti.

Okulun 1926 mezunlarından Hüseyin Celal Yardımcı'nın girişimleri ile 1955 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nde yeniden Almanca eğitim başladı.[7] 1964 yılında okula yeniden kız öğrenciler de kabul edilmeye başladı.

Okul, 1982'de Anadolu Lisesi statüsüne geçti ve adı "İstanbul Lisesi" olarak değişti. 1988 yılında 8 yıllık kesintisiz eğitim reformu" sebebiyle okulun ortaokuluna öğrenci alımı durdu ve bir yıl hazırlık olmak üzere 5 yıllık bir öğrenim kurumu haline geldi.[4]

Okul binası

İstanbul Erkek Lisesi eğitim faaliyetlerini, Cağaloğlu'nda 1897 yılında Düyun-u Umumiye binası olarak inşa edilmiş tarihi yapıda sürdürür. Türk mimarlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bina,[7] İstanbul'da Birinci Ulusal Mimarlık dönemine geçişi sağlayan örneklerin başında gelmektedir. Mimarı Alexandre Vallaury'dir. İstanbul Erkek Lisesi Binasında birçok noktada, özellikle cephe malzemelerinde, kemerlerde, saçaklarda Osmanlı dinsel ve sivil yapılarının mimarlık öğelerinden yararlanıldığı görülmektedir.

Festival ve organizasyonlar

Okulda öğrencilerin çabasıyla ortaya çıkan sosyal kulüp faaliyetleri ile şölen, festival organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Haziran'ın ilk haftası Kültür Etkinlikleri Haftası, eğitim döneminin son haftasında Uluslararası Spor Şöleni (Sportfest) düzenlenir. Sportfest, Türkiye'de Liseler düzeyinde düzenlenen ilk uluslararası organizasyondur. Liseler düzeyinde gerçekleştirilen ilk kısa film yarışması olan İstanbul Lisesi Liselerarası Kısa Film Yarışması, Türkiye'nin lise düzeyindeki ilk uluslararası satranç turnuvası olan Uluslararası Satranç Festivali ile İstanbul Lisesi Bilim Etkinlikleri Haftası, İstanbul Erkek Lisesi Model Birleşmiş Milletler Konferansı, 2013'te yeniden yayımlanan Numune-i Terakki dergisi okuldaki öğrenci kulüplerinin düzenlediği faaliyetlerdendir.

1926 yılında İstanbul Lisesi öğrencileri tarafından kurulmuş İstanbulspor kulübü futbol, basketbol, hentbol, voleybol, bisiklet, masa tenisi ve satranç dallarında sporcu yetiştirir.

İstanbul Lisesi Kültür Etkinlikleri Haftası

1991'den beri düzenlenen Kültür Etkinlikleri Haftası, İstanbul Lisesi'nin en eski etkinliği olma niteliğini taşımakla beraber sene içinde partiler, konserler, atölyeler, bahçe etkinlikleri gibi faaliyetler düzenlenmektedir.

Bu hafta 30 öğrenci ve 1 öğretmenden oluşan Kültür Haftası komitesiyle hazırlanmaktadır.

Öğrenci Partisi

Türkiye'nin önde gelen isimlerinden, öğrencinin isteği göz önünde bulundurularak seçilen bir ismin sahne aldığı öğrenci partisinde lise ve üniversitelerden pek çok öğrenci bir araya gelir.

Önceki Senelerde Katılan Sanatçılar:

- Pinhani

- Yüksek Sadakat

- Bulutsuzluk Özlemi

- Gripin

- Grup Seksendört

Kapanış Konseri

Kültür Etkinlikleri Haftası'nın son gecesinde, İstanbul Lisesi camiasından veli, öğretmen, öğrenci ve mezunların katılımıyla gerçekleşir.

Önceki Senelerde Katılan Sanatçılar:

-Model

-Işın Karaca

-Yeni Türkü

-Mazhar Fuat Özkan

Atölyeler

Atölyeler, Kültür Haftası süresince faaliyet gösterir. Atöylelere örnek olarak çini atölyesi, kurabiye yapım atölyesi, İtalyan mutfağı atölyesi, caz müzik atölyesi, fotoğrafçılık atölyesi gösterilebilir.

Öğrenci Müzik Gecesi

Öğrenci Müzik Gecesi İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinin ve korosunun ortaya çıkardığı bir gösteridir. Bu gecede koro, düzenlediği parçaları seslendirir ve dinleyicilere sunar.

Edip Cansever Şiir Yarışması

Türk edebiyatının en saygın isimlerinden ve İstanbul Lisesi mezunu Edip Cansever adına düzenlenen şiir yarışması, İstanbul'daki tüm liselerin katılımına açıktır. Yazarların ve akademisyenlerin juri olduğu bu yarışmada, kazanan 3 kişiye ödül verilir. Ödüller Edip Cansever Ödül Gecesi'nde dağıtılır. Yarışma sonunda değerlendirilen şiirler kitaplaştırlır.

İstanbul Lisesi Uluslararası Spor Şöleni

İstanbul Lisesi öğrencilerine spor kültürünü aşılamak ve geliştirmek amacıyla Kültür Haftasının hemen ardından Spor Şöleni'ni düzenler. Şölen kapsamında okul takımları basketbol ve voleybol turnuvaları, bahçe etkinlikleri, bahçe turnuvaları, spor dünyasından ünlü konuklar ile söyleşiler gibi etkinlikler bulunmaktadır.

Son yıllarda yurt dışından birçok okul spor şölenine katılmaktadır. Organizasyon İstanbul Lisesi öğrencilerinden oluşan Spor Şöleni Komitesi tarafından düzenlenir.

Konferanslar ve Paneller

İstanbul Lisesi Uluslararası Spor Şöleni dahilinde öğrencilerin ilgilendikleri dallarda Türkiye'nin önde gelen spor adamlarıyla öğrenciler arasında söyleşi ve paneller düzenlenmektedir.

Salon Müsabakaları

Yurtdışından gelen okullar, Türkiye'den katılan okullar ve de İstanbul Lisesi takımlarının katıldığı; sporun ana amacı olan dostluk, kardeşlik ve mücadele ruhu gibi kavramların sporculara daha iyi aşılanması için gerçekleştirilen, federasyon hakemlerinin yönettiği basketbol ve voleybol müsabakaları şölenin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Şölenin uluslararası statüsünden dolayı yurtdışından gelen okulların ve Türk okulları arasında amaçlanan kültürel kaynaşma yaşanmakta, unutulmayacak müsabakalar yapılmakta ve sıkı dostluklar kurulmaktadır.

Bahçe Etkinlikleri

Şölen dahilinde öğrencilere spor yapma sevgisini mücadele ve takım ruhunu aşılamak için, organizasyon süresince çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalar 3'er kişiden oluşan takımlarla Streetball ve Minifutbol turnuvaları ile 5'er kişilik takımlarla Voleybol turnuvasından oluşmaktadır. Hafta boyunca komiye öğrencileri tarafından sık sık anlık etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Tüm bu sportif etkinliklerde yorulan öğrenciler organizasyon alanında düzenlenen karaoke, şişme oyuncaklar, PES turnuvası, Guitar Hero ve Wii gibi etkinliklerle de eğlenmektedir.

Geçmiş Yıllarda Şölene Katılan Spor Adamları

2003
 • Tuncay Şanlı
 • Aydın Örs
2004
 • Haşmet Babaoğlu
 • Eczacıbaşı Voleybol Takımı
 • Murat Kosova
 • Adnan Sezgin
 • Aykut Kocaman
2005
 • Aziz Yıldırım
 • Metin Tükenmez
 • Ömer Üründül
 • Hıncal Uluç
2006
 • Ergün Gürsoy
 • Fatih Gökşen
 • Ümit Karan
 • Levent Bıçakçı
2007
 • Aziz Yıldırım
 • Nihat Özdemir
 • Levent Erdoğan
 • Behçet Ümitlen
 • Gülnaz Arsel
 • Nedim Sarsman
2008
 • Aziz Yıldırım
2009
 • Ahmet Çakar
 • Rıdvan Dilmen
2010
 • Gürcan Bilgiç

|- |2011 | | | | | |

|

İstanbul Lisesi hakkında yazılan kitaplar

Kaynakça

 1. "Alman Diplomaları (Abitur)". İstanbul Lisesi web sitesi. 30 Haziran 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160630224443/http://istanbullisesi.meb.k12.tr/tema/icerikler/alman-diplomalari-abitur_124430.html. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.
 2. 1 2 İgüs, Esma. "II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Sistemi, Eğitim Yapıları ve Askeri Rüşdiyeler". Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008. https://www.academia.edu/attachments/38267545/download_file?st=MTQ2NjIzMjE1OCwxOTUuMjE0LjEzMC43NCw0MjYxNDYy&s=swp-toolbar.
 3. 1 2 3 4 "İstanbul Erkek Lisesi Tarihçesi". İstanbul Erkek Lisesi Vakfı web sitesi. 6 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160406102157/http://www.ielev.org.tr/tr/istanbul-erkek-lisesi/iel-tarihcesi/tarihce/. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.
 4. 1 2 "İEL Tarihçesi yıllara göre". İstanbul Erkek Lisesi Vakfı web sitesi. 10 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160310104633/http://www.ielev.org.tr/tr/istanbul-erkek-lisesi/iel-tarihcesi-yillara-gore/. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.
 5. Kaplan, Sefa. "Numune-i Terakki’den İstanbul Erkek Lisesi’ne". Hürriyet gazetesi, 1 Mrt 2009. 21 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160721044152/http://www.hurriyet.com.tr/numune-i-terakki-den-istanbul-erkek-lisesi-ne-11108710. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.
 6. "İstanbul Lisesi'ndeki Almanca Eğitimin Tarihçesi". istanbullisesi.net sitesi. 9 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160809061707/http://www.istanbullisesi.net/index.php/de/component/content/article/42-tr-root/geschichte37/264-die-geschichte-der-deutschen-ausbildung-am-istanbul-erkek-lisesi. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.
 7. 1 2 3 4 "Düyun-i Umumiye Binası – İstanbul Erkek Lisesi – İstanbul Lisesi". Degisti.com sitesi 27 aralık 2012. 11 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160411150630/http://www.degisti.com/index.php/archives/18796. Erişim tarihi: 18 Haziran 2016.

Dış bağlantılar

Koordinatlar: 41°00′43.68″K 28°58′25.77″D / 41.0121333°K 28.973825°D / 41.0121333; 28.973825

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.