İstanbul Ansiklopedisi

İstanbul Ansiklopedisi'nin 8. cilt, 108. sayısının kapağı, 1965

İstanbul Ansiklopedisi, Reşad Ekrem Koçu tarafından yayımlanan ve tamamlanamayan kültür ansiklopedisi (1944-1973).


Yayımcısının özgün üslubuyla yayımlanan ansiklopedi, 1944'te çıkmaya başladı. 1946-47 arasında iki cildi ("Asesbaşı" maddesine kadar) basıldı. İstanbul Ansiklopedisi, kapaklarında belirtilen maddi sıkıntıların iyice artması sonunda, 1088. sayfada, 4. cildin ortalarında "Bahadır Sokağı" maddesi ile 1951 başlarında 34. sayının basımından sonra yayımını durdurdu.

Reşat Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi'ni yeniden yayımlamaya, bu defa Mehmet Ali Akbay adlı bri tüccarın desteğiyle 1958'de girişti. Daha küçük boyda basılmaya başlanan yeni İstanbul Ansikloedisi'nin 576 sayfalık ciltler halinde basımı oldukça intizamla yürütülürken, 1970'de doğru ortaklardan Akbay'ın ayrılması ise Ansiklopedi'nin sayılarının basımı ağırlaştı. Nihayet 1973'te çıkan 11. cildinden sonra (son madde "Gökçepınar, Mehmed"), yayımcısının ölümünden (1975) kısa süre önce 173. sayıda ikinci kez son buldu.[1]

Ansiklopedi İstanbul'un tarihsel yapılarını, mahallelerini, semtlerini, cadde ve sokaklarını, kentte yaşanmış tarihsel ve güncel çeşitli ilginç olayları, bu olayların kahramanlarını, kentte doğan ya da yaşayan devlet adamı, yazar, bilgin ve şairleri, ilginç tipleri maddeler halinde verir. Geniş bir yazar kadrosunca hazırlanan ansiklopedinin bazı maddeleri imzalıdır ve sonunda bibliyografya verilmiştir.

Bir ansiklopedi için oldukça karmaşık sayılabilecek düzenine ve ayrıntılı anlatımına karşın, İstanbul'un tarihine ve kültürüne ilişkin, hiçbir kaynakta yer almayan bilgilerin derlendiği, önemli bir başvuru kaynağıdır.

Ayrıca

Kaynakça

  1. Semavi Eyice, "İstanbul Ansiklopedileri", Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı, 1994. ISBN 975-7306-00-2.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/31/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.