İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Kuruluş1914 Jeoloji Enstitüsü[1]
1933 İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü[2]
1971 İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü[2]
Türü Lisans
Eğitim dili %100 Türkçe[3]
Anabilim Dalları Genel Jeoloji
Maden Yatakları ve Jeokimya
Mineraloji ve Petrografi
Uygulamalı Jeoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayrettin Koral [4]
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Keskin
Yrd. Doç. Dr. Hasan Emre
Öğretim görevlisi sayısı 14 Profesör
3 Doçent
13 Yardımcı Doçent
11 Araştırma Görevlisi[1]
Öğrenci sayısı 335 öğrenci
Adresi İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
İÜ Avcılar Yerleşkesi 34320 Avcılar, İstanbul, Türkiye
Resmî sitesi [muhendislik.istanbul.edu.tr/jeoloji istanbul.edu.tr/jeoloji]
Telefon (0212) 473 7070 - 17885
Fax (0212) 473 7180

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümü Osmanlı İmparatorluğu zamanına dayanır. Kurulduğu günden bu yana önce Jeoloji ve daha sonrasında Jeoloji Mühendisliği eğitimi vermiştir.[2]

Tarihçe

Yer bilimlerinin gelişimi Türkiye'de imparatorluk döneminde çok geç başlamış ve yavaş bir ilerleme kaydetmiştir. Bu anlamda İstanbul Üniversitesi'nde jeoloji eğitiminin başlangıcı yaklaşık olarak 1900'lü yıllardadır. O zamanlar Darülfünun-u Şahane ismini kullanan İstanbul Üniversitesi Doğa Bilimleri Bölümü'nde kendisi gibi yer bilimci olan Sadrazam İbrahim Ethem Bey'in oğlu Halil Ethem Bey, tarafından Jeoloji ve Mineraloji dersleri okutulmuştur. Daha sonra Dr. Walter Penck ve Hamit Nafiz (Pamir) Bey, Vefa'daki Abdülkerim Konağı'nda güçlü bir Jeoloji Entitüsü kurmuştur. Ancak 1918'de çıkan yangınla Enstitü'nün bütün kitapları ve laboratuvarları yok olmuştur. Jeoloji Enstitüsü bu kez 1923 yılında Zeynep Hanım Konağı'nda tekrar kurulmuştur.

Ana hedeflerinden birisi doğal kaynaklara ve ülkenin öz varlığına sahip çıkmak olan Mustafa Kemal Atatürk, bu amaçla 1933'te hazırlattığı üniversite reformuyla Darülfünun-u Şahane yerine önce İstanbul Darülfünunu'nu daha sonra İstanbul Üniversitesi'ni kurdurtmuş ve jeoloji eğitim ve öğretiminin akademik olarak başlamasını sağlamış ve 1935'te MTA Enstitüsü'nü ve Etibank'ı kurmuştur.

1942 yılında bu kez Zeynep Hanım Konağı'nda çıkan yangın jeoloji eğitimine tekrar büyük hasar vermiştir. Bir süre eğitime ara verilmiş olup, daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde kaldığı yerden devam edilmiştir.

1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı yasayla İstanbul Üniversitesi'nde; Jeoloji lisans, 1963 yılında Yüksek Jeoloji, 1971 yılında Jeoloji Yüksek Mühendisliği ve 1977 yılında da Jeoloji Mühendisliği öğretimine başlanmıştır.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1978 yılında Fen Fakültesi'nden ayrılarak, kurulmasına öncülük ettiği Yer Bilimleri Fakültesi'nde faaliyetlerini sürdürmüştür. Ancak 12 Eylül Darbesi sonrasında çıkan 28.03.1983 tarihli 2809 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi'nin Yer Bilimleri ve Kimya Fakülteleri birleştirilerek Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Böylece Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. Şubat 1990'da ise, Jeoloji Mühendisliği, Bölümü Beyazıt Kampüsü'nden, Avcılar Kampüsü'ndeki yeni binasına taşınmıştır.

Laboratuvar Olanakları

Mineraloji Laboratuvarı

Mineraloji Laboratuvarı'nda taşlardaki kristalografik, mineralografik ve petrografik analizlerin yapılmasını sağlayan X ışını spektrometresi, X ışını difraktometresi, DTA Analiz cihazı, Kesme Ünitesi, Parlatma Ünitesi bulunmaktadır.

Jeokimya Laboratuvarı

Jeokimya Laboratuvarı'nda, taşların kimyasal analizlerinin yapılarak hangi taş olduğunun kesin olarak tayin edilmesini sağlayan atomik absorbsiyon spektrometresi, alev fotometresi, yaş kimya analiz ünitesi, kırıcı öğütücü değirmen, sıvı kapanım ünitesi bulunur.

Uygulamalı Jeoloji Laboravutarı

Zemin ve kaya malzemeler üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler yapılmasını sağlayan elek takımları, elek sarsma, permeametre, casagrande, proctor, serbest basınç, üç eksenli basınç, kesme kutusu, veyn, konsolidasyon, karotiyer, hidrolik pres, petrol ve doğalgaz, suda dağılma ve nokta yükleme üniteleri vardır.

Verilen Dersler

İstanbul Üniversitesi'nde, 240 ECTS kredilik birinci aşama sistemine tabidir. Program, başarılı bir şekilde tamamlanıp, programın öngördüğü yeterlikler sağlandığı takdirde Jeoloji Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olunur. 66 adet zorunlu/seçmeli bölüm dersi vardır. 12 adet üniversite ortak dersi, 7 adet de fakülte ortak dersi ile birlikte 85 farklı ders verilmektedir.[3]

Kaynakça

  1. 1 2 http://muhendislik.istanbul.edu.tr/jeoloji/?page_id=6731
  2. 1 2 3 http://www.istanbul.edu.tr/eng2/jeoloji/jeolojitanitim.htm#7
  3. 1 2 http://eyybis.istanbul.edu.tr/ders_liste.php?id=55&ref=fak
  4. http://muhendislik.istanbul.edu.tr/jeoloji/?page_id=6547
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.