İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, tüm idari ve akademik birimleriyle İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt merkez kampüsünde faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk hukuk fakültesidir. Türkiye Barolar Birliği'nin 22 ölçütlü değerlendirmesine göre Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesidir.[4][5]

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kuruluş 1874[1]
Eski isim(ler)i

1874 (Mekteb-i Hukuk-ı Sultânî)

1878 (Mekteb-i Hukuk-ı Şahâne)

1908 (Darülfünun-ı Osmani Hukuk Fakültesi/Şubesi)

1919 (Darülfünun Hukuk Medresesi)

1924 (İstanbul Darülfünunu Hukuk Fakültesi)

1933 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
Eğitim dil(ler)i Türkçe. Seçimlik İngilizce, Almanca ve Fransızca hukuk dersleri[2].
İstanbul-Hamburg Ortak Lisans Programı'nda Türkçe ve Almanca.[3]
Dekan Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kerem Giray
Doç. Dr. Cenk Yaşar Şahin
Bulunduğu Yer Beyazıt, Fatih, İstanbul
Web sitesi http://hukuk.istanbul.edu.tr/
Dipnotlar Kısaltması İÜHF veya İstanbul Hukuk
17 Haziran 1880'de Adliye Nezareti bahçesinde öğretime başlayan Mekteb-i Hukuk.
Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde iken, 15 Aralık 1930.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve anayasa hukuku ile iş hukuku kürsülerinin bulunduğu ana bina.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt'taki merkez kampüste bulunmaktadır.
Beyazıt Meydanı'ndaki merkez kampüsün ana kapısı.
Havuzlu Bahçe.
Güllü Bahçe. Arka planda Süleymaniye Camii, Haliç ve İstanbul Boğazı yer almaktadır.

Tarihçe

Fakültenin esasını oluşturan Mekteb-i Hukuk-i Sultani 1878'de kapatıldı. Yerine kurulan Mekteb-i Hukuk, 17 Haziran 1880'de Adliye Nezareti bahçesinde faaliyete geçti. Daha sonra, 1 Eylül 1900 yılında açılan Darülfünun-ı Şahane'nin (İstanbul Darülfünunu) bünyesinde bir fakülte oldu. 11 Ekim 1919'da tüzel kişilik ve bilimsel özerklik, 7 Ekim 1925 tarihli İstanbul Darülfünunu Talimatnamesiyle de idari özerklik elde etti. 31 Temmuz 1933'te Darülfünun ilga edildi ve İstanbul Üniversitesi olarak yeniden örgütlenildi. Bu dönemden sonra ağırlıklı olarak batılı öğretim üyeleri fakültede çalışmaya başladı. Aralarında Andreas B. Schwarz, Ernst E. Hirsch, Richard Honig gibi Nazi Almanyası'ndan kaçmak zorunda kalan profesörler de vardı.[6][7]

Anabilim Dalları

Fakülte'de anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Roma hukuku, hukuk tarihi, idare hukuku, insan hakları hukuku, ve sosyal güvenlik hukuku, mali hukuk, medeni hukuk, medeni usul hukuku ve icra-iflas hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, ticaret hukuku, deniz ticaret ve sigorta hukuku anabilim dalı kürsüleri ile aynı zamanda ceza ve ceza muhakemesi hukuku anabilim dalı kürsüsünün altında yer alan bir kriminoloji bilim dalı kürsüsü bulunmaktadır.[8]

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

Fakülte bünyesinde ceza hukuku ve kriminoloji, mukayeseli hukuk, idare hukuku, milletlerarası hukuk ve milletlerarası münasebetler, insan hakları hukuku, Avrupa hukuku, hukuk tarihi[9], iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku dallarında enstitüler ile araştırma ve uygulama merkezleri yer almaktadır.[10]

Kütüphanesi

Mevcut binası 1950 yılında faaliyete geçen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, 115.000'den[11] fazla yerli ve yabancı kitap ile 25.600 ciltten[12] fazla yerli ve yabancı süreli yayın ile gerek yayın sayısı gerek mekân açısından Türkiye'nin en büyük hukuk kütüphanesi[13] olmakla birlikte, haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren ilk hukuk kütüphanesidir.[12] Bu yayınlar arasında Fakülte'nin kendi hakemli dergilerinden 1935'ten bu yana Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1951'den bu yana yabancı dilde yayınlanan Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 1957'den bu yana Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1978'den bu yana Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 1980'den bu yana Türkçe yayınlanan İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi ve 1981'den bu yana Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni de vardır.[14]

İlgili Vakıflar

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Hukuk Vakfı, Vedat Ardahan Vakfı, Tahir Taner Vakfı, Kemal Halil Tanır Vakfı, Tinçel Kültür Vakfı ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı, 1200 kadar öğrenciye karşılıksız burs imkânı sağlamaktadır.[15]

Dekanlar

1946 Üniversite Kanunu'ndan önceki dekanlar
İsimBaşlangıç tarihiBitiş tarihi
Müderris Mehmet Emin Efendi18791888
Müderris Mehmet Aziz Bey18881891
Müderris Mehmet Kazım Efendi18911908
Müderris Kevakibizade Abdülhalik Mithat Efendi19081911
Müderris Muslihiddin Adil Taylan19131913
Müderris Hüseyin Refik Kırış19131914
Müderris Ahmet Selahattin Bey19141920
Müderris Hasan Tahsin Ayni19201927
Ord. Prof. Dr. Tahir Taner19271931
Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar19341937
Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil19381942
1946 Üniversite Kanunu'ndan sonraki dekanlar
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu19461948
Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı19481950
Prof. Dr. Şevket Mehmet Ali Bilgişin19501952
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu19521953
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer19531955
Ord. Prof. Dr. Recai Galip Okandan19551957
Prof. Dr. Hıfzı Timur19571959
Prof. Dr. Naci Şensoy19591964
Prof. Dr. Bülent Davran19641966
Prof. Dr. Reha Poroy19661968
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya19681969
Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı19691972
Prof. Dr. İlhan Akın19721980
Prof. Dr. Ergin Nami Nomer19801982
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ19821983
Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı19831986
Prof. Dr. İlhan Akın19861994
Prof. Dr. Aysel Çelikel19941999
Prof. Dr. Tankut Centel19992008
Prof. Dr. Adem Sözüer20092017
Prof. Dr. Abuzer Kendigelen20172020
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi2020

Öğrenci Kulüpleri

2020-2021 öğretim yılında, Fakülte bünyesinde faaliyetlerini sürdüren öğrenci kulüpleri şunlardır:

 • Beyazıt Hukuk Kulübü
 • Bilişim Hukuku Kulübü[16]
 • Ceza Adaleti ve Kriminoloji Kulübü
 • Cumhuriyetçi Hukukçular Kulübü
 • Dinamik Gençlik Kulübü
 • Doğal Hukuk Kulübü
 • Engelsiz Hukuk Kulübü
 • Etki, Fikir ve Edebiyat Kulübü
 • Hayvan Hakları Kulübü
 • Hukuk Atölyesi Kulübü
 • Hukuki Araştırmalar Kulübü
 • Hukuki Düşünce Kulübü
 • Hür Hukuk Kulübü
 • İdeal Hukuk Kulübü
 • İÜ Hukuk Fakültesi Girişimcilik Kulübü
 • İstanbul Hukuk Müzik Kulübü
 • Kültür ve Hukuk Kulübü
 • Kültür ve Spor Kulübü (İÜ Spor Birliği'ne Bağlı)
 • Resim ve Heykel Kulübü
 • Radyo Hukuk Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • Toplumcu Hukukçular Kulübü
 • Uluslararası Hukuk Kulübü (ILSA)[17]
 • Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kulübü (DRC, Dispute Resolution Club)

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali

İlki 2011 yılında düzenlenen[18] festivalin fikri Prof. Dr. Adem Sözüer tarafından ortaya atılmıştır. Bu fikir İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Sinema ile özellikle hukuk dünyasını çok yönlü bir şekilde ortak bir zeminde buluşturmaktadır. Dünyadaki bütün tematik film festivalleri arasında suç ve ceza konulu ilk film festivalidir.[19]

Festivalin temel amacı; suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırarak, bu sorunları sinema ve akademik perspektiften tartışmak, hukuk, adalet ve insan hakları konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, sinema sanatı aracılığıyla hukuksal-toplumsal sorunlarda uluslararası ölçekte farkındalık, iletişim, dayanışma ve iş birliğini artırmak suretiyle, yerel ve evrensel planda hukukun üstünlüğü ve demokrasinin etkinleşmesine katkı sağlamaktır.[20]

2015 yılında yapılacak festivalin konusu "ayrımcılık" olarak belirlenmiştir.[21]

Uluslararası İşbirliği

Avrupa çapında 68 hukuk fakültesi ile Erasmus öğrenci ve öğretim üyesi değişimi anlaşması olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, aynı zamanda 10 uluslararası işbirliği protokolüne de taraftır.[22] Bunlardan Hamburg Üniversitesi ile olan protokole göre oluşturulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ortak Hukuk Lisans Programı, 4 yıllık lisans diploması düzeyinde, iki ülkede, iki dilde (Türkçe-Almanca), ücretsiz[23], çift diplomalı hukuk eğitimi vermek üzere 2019-2020 eğitim yılında öğrenci alımına başlamıştır.[24][25] Buna göre, öğrencilerden Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki 2 yıllık eğitim süresince eğitim harcı alınmayacak olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki 2 yıllık eğitim süresince ikinci öğretim öğrencilerine mahsus eğitim harcından başka bir harç alınmayacaktır.[23]

Mezunlar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görmüş kimselerin Vikipedi sayfaları aşağıdaki bağlantıdan incelenebilir:

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim görenler

Öğretim Üyeleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevinde bulunmuş kimselerin Vikipedi sayfaları aşağıdaki bağlantıdan incelenebilir:

 • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri

Kaynakça

 1. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi resmi sitesi. 8 Haziran 2015 tarihinde erişildi.
 2. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders İzlenceleri. 10 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 3. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi UOLP-Hamburg Ders İzlenceleri. 10 Haziran 2020 tarihinde erişildi.
 4. , Türkiye Barolar Birliği. 30 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 5. , Hukuk Fakültelerinde Lisans Eğitimi Değerlendirme Ölçütleri. 30 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 6. Tarihçe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 5 Nisan 2017 tarihinde erişildi.
 7. (İngilizce) Turkey’s Invitations to Nazi-Persecuted Intellectuals Circa 1933 1 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Covenant Global Jewish Magazine, 3. Cilt 1. Sayı Ağustos 2009. 8 Ocak 2011 tarihinde erişildi.
 8. Anabilim Dalları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 5 Nisan 2017 tarihinde erişildi.
 9. http://hukuktarihimerkezi.istanbul.edu.tr/
 10. Araştırma ve Uygulama Merkezleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 5 Nisan 2017 tarihinde erişildi.
 11. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Katalog Tarama. 1 Şubat 2021 tarihinde erişildi.
 12. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kitapçığı s.8 (.pdf sayfa numarası 10). 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 13. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kitapçığı s.1 (.pdf sayfa numarası 3). 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 14. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kitapçığı s.9 (.pdf sayfa numarası 11). 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 15. Burslar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 5 Nisan 2017 tarihinde erişildi.
 16. "Arşivlenmiş kopya". 8 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2018.
 17. "Arşivlenmiş kopya". 9 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Kasım 2016.
 18. "Arşivlenmiş kopya". 12 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2015.
 19. , International Crime and Punishment Film Festival. 30 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 20. "Arşivlenmiş kopya". 12 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Ocak 2015.
 21. crime&punishment FF [@USCFF] (27 Aralık 2014). "Değerli paydaşlar,500 civarında öneri arasından"ayrımcılık"teması 2015 İstanbul Suç ve Ceza Film Festivalinin konusu oldu! #herkesiçinadalet" (Tweet). Erişim tarihi: 22 Temmuz 2020 Twitter vasıtasıyla.
 22. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kitapçığı s.15 (.pdf sayfa numarası 17). 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 23. 24 Haziran 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., 2019 Yükseköğreti̇m Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğreti̇m Programları Ve Kontenjanları Kılavuzu, dipnot no. 902. 24 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 24. , İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.
 25. , Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 13 Haziran 2019 tarihinde erişildi.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.