İssakar kabilesi

İssakar kabilesi (İbranice: יִשָּׂשׁכָר, Yissakhar, Anlam:İşe alınan adam), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

Antik İsrail
Oniki kabile ve toprakları

MÖ 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra[1] Yeşu[2] bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Batı Menaşe'nin kuzeyinde, Naftali ve Zebulun kabilelerinin güneyinde bulunan bu kabilenin doğusunda Şeria Nehri, batısında da Esdraleon düzlükleri vardı.

Kökeni

Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un dokuzuncu ve Lea'dan olan oğlu İssakar'dan almıştır. İnanişa göre adam otu karşılığında Yakup'la cinsel ilişkiye giren Lea'dan doğan İssakar'a bu olaydan esinlenerek işe alınan adam anlamına gelen bu isim verilmiştir. Diğer bazı Yahudi kaynaklarına göre ise İssakar'ın anlamı ödüldür.

Bazı bilimadamlarınca On İki İsrail kavimleri arasında deniz kavimleri de bulunur.[3] Mısır kaynaklarında Şekeleş isimli deniz kavminin varlığından bahsedilir ve Şekeleş ile İssakar aynı anlamı taşımaktadır; bu da İssakar'ın bir deniz kavmi olduğu teorisini ortaya atar. Belgesel hipoteze göre Lea'dan gelen oğullar gerçek İsrailoğulları iken Lea ve Rahel'in hizmetçileri Bilhah ve Zilpah'dan gelenler İsrail dışı yabancı kökenli kavimlerdir.[4] Debora'nın Ezgisi'nde hizmetçi Bilhah'dan olan oğul Naftali ile İssakar sıkça bir arada kullanılmıştır ve belgesel hipoteze göre bazı yerlerde İssakar ismi Naftali ile değiştirilmiştir.

Karakter

Geleneksel olarak İssakar dindar bir kavim olarak ele alınır ve bu dindarlık Tarihler kitabında da ima edilmiştir[5] -ki eğer bu ima doğruysa geleneklerinin Tarihler kitabı derlenmeden evvel var olduğu anlamına gelir. Midraş'a göre İssakar dini yayma konusunda en etkili kabileydi[5] ve dönemin Yahudi din adamları ya Levi kabilesinden ya da İssakar kabilesinden geliyordu.[6] Ayrıca Tora İssakar'ın çalışkan bir kabile olduğunu da belirtir: İssakar semerler arasında yatan güçlü eşeğe benzer. Ne zaman dinlenecek iyi bir yer, Hoşuna giden bir ülke görse, Yüklenmek için sırtını eğer, Angaryaya katlanır.[7]

Zebulun kabilesi ile İssakar kabilesi birlik içinde çalışıyorlardı. Zebulun İssakar'a maddi açıdan yardım ederken karşılığında ruhani açıdan ödüllendiriliyordu.

Akibeti

Kuzey İsrail Krallığı'nın bir parçası olan İssakar kabilesi Asurlular tarafından fethedilince tarihleri sona erdi.

Kaynakça

  1. Kitchen, Kenneth A. (2003), "On the Reliability of the Old Testament" (Grand Rapids, Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company)(ISBN 0-8028-4960-1)
  2. Bazı kaynaklarda Türkçeye Yuşâ olarak tercüme edilmiştir
  3. Yigael Yadin And Dan, Why Did He Remain in Ships
  4. Peake's commentary on the Bible
  5. Jewish Encyclopedia
  6. Yoma 26a
  7. "Yaratılış 49:14-15". 18 Temmuz 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2009.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.