İspenç

İspenç, tarımla uğraşan Hristiyan reayadan Osmanlı Devleti'nin topladığı vergidir.

Bu vergi 25 Akçe değerinde olup her erişkin zımniden alınan kişisel bir vergidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.