İsokrasi

İsokrasi ( ἴσος, isos, "eşit" ve κράτος, kratos, "hakimiyet", "güç"), tüm vatandaşların eşit siyasi güce sahip olduğu bir yönetim şeklidir.

İsokrasi, yasalar karşılığında eşitliği ifade eden isonomi terimini, hükmetme konusu da dahil olacak şekilde genişletir. Bunu başarmak için isokrasi, liberal ve demokratik yönetimlerin özelliklerini birleştirir ve iyileştirir. Isocracy Network ("İsokrasi Ağı") isimli Avustralyalı örgüte göre, bir isokraside bireysel özerklik ve dolayısıyla bilinçli rıza prensipleri özümsenir, kamusal gelir kaynağı olarak da doğal kaynaklar gösterilir.[1]

Bir isokraside, demokraside görülmesi muhtemel olan çoğunluğun zorbalığı ve demagoji gibi olumsuzlukların, isokrasinin bireysel yönetimin bireysel çevreye, kamusal yönetimin kamusal çevreye sınırlandırılması özelliği nedeniyle ortaya çıkmasının engelleneceği öne sürülür. Anayasal önlemleriyle ve çoğunluğun görüşüne boyun eğmemesiyle bir isokrasi, ırk, cinsiyet, vb. temelinde ayrımcılık yapmayacaktır, ayrıca laik ve cumhuriyetçi olacaktır. Bu özellikleriyle isokrasinin liberal, sosyalist ve anarşist düşüncelerin en iyi yönlerini temsil ettiği, isokrasi savunucuları tarafından öne sürülmektedir.

Terimin kayıtlı ilk kullanımı Papaz Sydney Smith tarafından 1845 yılında olmuştur. Smith, terime karşı çıkmış, gençlerle yaşlıların eşit siyasi güce sahip olmamalarını ileri sürmüştür. İsokratların o dönemde uç bir görüş olan kadınların seçme seçilme hakkını savunması gerekliliğini öne sürmüştür.[2] Bir siyasi örgüt tarafından ilk kullanımı da, Bağımsız İşçi Partisi ve Grant Allen tarafından olmuştur. Sloganlarında, halkın gücüne ve yönetimine, halkın halk tarafından ve halk için yönetilmesini gerekliliğine inandıklarını isokrasi terimi ile belirtmişlerdir.[3]

Avustralya'nın İsokrasi Ağı örgütü, ülkedeki Sol Liberteryenist Birliği'nin (Alliance of the Libertarian Left) bir üyesidir, liberteryenizm ve kooperatif sosyalizmi destekler.[4] Kanada İsokratik Partisi isimli bir parti kurulması öne sürülmüş olsa da bu gerçekleşmedi.

Kıbrıs Rumu Chris Neophytou, daha muhafazakâr davranarak isokratia kavramını öne sürer ve bu kavramın bir parçası olarak liberal demokrasinin kitlesel elektronik oylama ile genişletilmesini önerir.[5]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "The Isocracy Network". The Isocracy Network. 20 Kasım 2009. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Kasım 2009.
  2. Rev. Sydney Smith, Letters from America (1844) in The Prospective Review 1845
  3. Grant Allen, The Isocratic Party (Chapter One) in The New Party Described By Some Of Its Members by Andrew Reid, Independent Labour Party of Great Britain. 1894.
  4. "Alliance of the Libertarian Left". Alliance of the Libertarian Left. 26 Temmuz 2011. 7 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Temmuz 2011.
  5. "Isokratia". Chris Neo Direct Publishing. 2006. 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Temmuz 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.