İsmail Köse

İsmail Köse (d. 1941, Erzurum, Türkiye), Türk siyasetçi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Kaymakamlık, Malatya ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Serbest Tüccarlık, Doğru Yol Partisi Kurucu Üyeliği, XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Erzurum Milletvekilliği ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. Evlidir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.