İsmail Hamit Oktay

İsmail Hamit Oktay, (d. 1303 (1887) İstanbul Türkiye) - (ö. 25 Ağustos 1970 Kadıköy, İstanbul Türkiye), Türk bürokrat.

Fatih Askeri Rüştiyesi’nden sonra Vefa İdadi Mülkiyesi ile Istanbul Hukuk Mektebi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, ilk olarak 25 Nisan 1322 (1906)’de memuriyete girdi. 24 Ekim 1923 - 6 Şubat 1924 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos 1935'te Kocaeli, 4 Şubat 1939'da Kütahya Valiliği, 28 Kasım 1941'de Eskişehir Valiliği, 31 Aralık 1943'te Trakya Umum Müfettişliği Başmüşavirliği, 27 Nisan 1948'de Çoruh (Artvin) Valiliği yapmıştır.

Evli ve bir çocuk babasıydı. 1949'da emekli olmuştur.

Dipnotlar

  1. ^ 1923-2004 DÖNEMİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLERİ BİYOGRAFİLERİ (Bazı kaynaklarda soyadı OSKAY olarak geçmektedir)
Polis
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
T.C. Emniyet Genel Müdürü
24 Ekim 1923 - 6 Şubat 1924
Sonra gelen:
Muhittin Üstündağ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.