İsmail Hakkı İzmirli

İsmail Hakkı İzmirli, Ord. Prof. Dr., (1869 - 1946), Türk felsefeci ve dinler tarihi araştırmacısı.

İsmail Hakkı İzmirli
Tam adı İsmail Hakkı İzmirli
Doğumu İsmail Hakkı
1869
İzmir, Osmanlı İmparatorluğu
Ölümü 1946 (76-77 yaşlarında)
Ankara, Türkiye

Subay olan babasını 10 yaşındayken kaybetti. İzmir Rüştiyesi'ni ve Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirerek öğretmenliğe başladı. Darülfünun'da dinler tarihi ile felsefe dersleri verdi.

İslam dininde, özgür düşüncenin gelişme getireceğini eserlerinde işlemiştir. İlk dönem İslam felsefecilerin düşüncelerini tahlil etmiştir. Atatürk zamanında İslam dininde yapılması planlanan köklü reformlar için hazırlanan raporlarda adı geçmektedir.

Pek çok dergide yazıları yayınlanmış, İslam Ansiklopedisi'nin bazı maddelerini yazmıştır. 60 üzerinde kitap yazan verimli bir düşünürdür.

Kitapları

  • Anglikan Kilisesine Cevap
  • Ma’ani-i Kur’an
  • İslam Felsefesi Tarihi
  • Türk Filozofları
  • Yeni İlm-i Kelam
  • Usul-i Fıkıh Dersleri

Bibliyografi

  • İsmail Hakkı İzmirli, Sabri Hizmetli, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, 1996
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.