İsmail Galip Bey

İsmail Galib Bey (1848 - 1895) ilk Türk nümizmatlarından olup[1], Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, Osman Hamdi Bey'in küçük kardeşi, Halil Ethem Eldem'in ağabeyidir.

Küçük yaştan itibaren İslam sikkelerine merak sa­rmış, büyük bir itina ile onları toplamaya başlamış, ve koleksiyonunu değerlendirmesini bilmiştir. Bilimsel metotlarla çalışan, tahlil ve eleştiri yapan ilk Türk İslam sikkeleri koleksiyoncusudur. Eserleri, nümizmatik meraklıları için bir rehber ve bir referans kaynağıdır.

İlk eseri, Takvim-i Meskükât-ı Osmaniye Kataloğu’dur. Eser Sul­tan II. Abdülhamit devrinde, İstanbul'da 1890'de basılmış olup 503 sayfa, 12 levha ve Osmanlı sikkelerine ait birçok değerli ta­rihi kayıtları içermektedir. İkinci eseri, Takvîm-i Meskükât-ı Selçukiye’dir. Eser İstanbul’da 1892'de basılmış olup, 143 sayfa, 5 levha’dan müteşekkildir. Her iki katalog muhteviyatı kendi sikkelerini tanıtmaktadır. Ölümünden sonra, bu sikkeleri, oğlu Mübarek Galib Bey, İstanbul Darphanesine satmıştır. Üçüncü eseri, Meskükât-ı Türkmaniye Katalogu, İstanbul 1311 tarihli, 183 sayfa ve 8 levhadır. Dördüncü eseri, yine Müze-i Hümâyun Meskükât-ı Kadime-i İslamiye Kataloğu II. Kısmı, Sasani, Bizans tarzında sikkeler, Emevi, Abbasi, Toluni, İhşidi, Samanî, Hamdani, Buveyhi ve Mervaniler, İs­tanbul 1312 tarihli, 446 sayfa ve 5 levhadır.

İsmail Galip Bey 1895’de İstanbul’da vefat etmiştir.

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/30/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.