İsmail Günindi

Aksaray doğumludur. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1985-1988 yılları arasında Burdur, 1988-1992 yılları arasında Kastamonu ve 1995-1996 yılları arasında Giresun valiliklerinde bulunmuştur. Merkez valisi olarak görev yaparken ölmüştür.

İsmail Günindi (ö. 5 Kasım 2004), Türk bürokrat.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.