İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) (İngilizce: Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation Member States, Fransızca: 'Union Parlementaire des Etats Membres de l'OCI, Arapça:اتحد مخالس الدول الأضاء في منظمه التعاون الإسلامي),İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)’nın parlamento ayağını oluşturur. İİT’ye üye ülkelerin parlamentolarından heyetlerin bir araya geldiği bir platformdur. Ancak, İİT’ye üye olup da İSİPAB’a henüz üye olmamış beş ülke vardır.

Genel Bilgiler

Parlamentolar Arası Birlik’ in 9-10 Eylül 1998 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen Genel Kurul’u esnasında yapılan 1. Koordinasyon ve 14-15 Aralık 1998 tarihlerinde Tahran’da yapılan 2. Koordinasyon toplantılarında oluşturulan kurucu tüzüğün 15-17 Haziran 1999 tarihlerinde Tahran’da yapılan Kurucu Konferans’ta kabul edilmesi ile kurulmuştur. Merkezi İran’ın başkenti Tahran’dadır. Birliğin çalışma dilleri Arapça, Fransızca ve İngilizce ’dir. Birliğin hukuki dayanağı olan İSİPAB İç Tüzüğü 20 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 17 Haziran 1999’da kabul edilmiştir. Ancak, bu tüzük 19 Ocak 2011 değiştirilmiştir. Bu Tüzük, birliğin hedeflerini şu şekilde sıralamaktadır:

 • İslam Medeniyetinin farklı yönlerinin vurgulayarak kutsal İslam ilkelerinin tanıtılması ve yayılması,
 • Her ülkenin anayasası ve koşulları göz önüne alınarak, tüm üye devletlerde İslami danışma(şura) ilkesinin uygulanmasının geliştirilmesi ve desteklenmesi,
 • Uluslararası arenada ve uluslararası örgütlerde İİT üye ülkelerinin parlamentoları arasında kapsamlı ve yararlı iş birliği ve koordinasyon için bir çerçeve sağlanması,
 • Üye parlamentolar ve üyeleri arasında toplantı ve diyalogların arttırılması, parlamenter tecrübenin teatisi, üye devletlerin çıkarları doğrultusunda ekonomik, kültürel, sosyal ve politik konuların müzakere edilmesi, kültürel, politik ve ekonomik egemenliği empoze etme girişim ve tehditlerine karşı müdahale etme ve karşı durabilmesi ve bu konular üzerinde uygun kararlar ve tavsiyeler alınması,
 • Ortak hedefler oluşturma amacıyla diğer parlamento, hükümet veya sivil toplum örgütleriyle ilişkilerin, iş birliğinin ve koordinasyonunun güçlendirilmesi,
 • Adalet temelinde insan hakları ve insani ilkelere saygının arttırılması ve savunulması, bununla birlikte barışın tesisi için dünya halkları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi.

Üyelik ve Temsil

Birliğe, İİT üyesi ülkelerin parlamentoları üye olabilmektedir. Üyelik mevcut üye parlamentoların üçte ikisinin olumlu oyu ile kazanılır. İSİPAB’a şu an için 52 ülke parlamentosu üyedir.

İSİPAB ÜyeleriÜlkelerParlamentolar1999
1Arnavutluk CumhuriyetiHalk Meclisi1999
2Cezayir Demokratik Halk CumhuriyetiUlusal Halk Meclisi/Ulusal Konsey1999
3AzerbaycanUlusal Meclis1999
4Bahreyn KrallığıTemsilciler Meclisi/ Şura Konseyi1999
5Bangladeş Halk CumhuriyetiBangladeş Parlamentosu1999
6Benin CumhuriyetiUlusal Meclis1999
7Burkina FasoUlusal Meclis1999
8Kamerun CumhuriyetiUlusal Meclis1999
9Çad CumhuriyetiUlusal meclis1999
10Fildişi Sahili CumhuriyetiUlusal Meclis1999
11Cibuti CumhuriyetiUlusal meclis1999
12Mısır Arap CumhuriyetiHalk Meclisi/ Danışma Konseyi1999
13Gabon CumhuriyetiUlusal Meclis/ Senato1999
14Gine CumhuriyetiUlusal Meclisi1999
15Gine-Bissau CumhuriyetiUlusal Halk Meclisi1999
16Guyana CumhuriyetiUlusal Meclis1999
17Endonezya CumhuriyetiTemsilciler Meclisi1999
18İran İslam Cumhuriyetiİslam Danışma Meclisi1999
19Irak CumhuriyetiTemsilciler Meclisi1999
20Ürdün Haşimi KrallığıUlusal Meclis1999
21KazakistanTemsilciler Meclisi1999
22Kuveyt DevletiUlusal Meclis1999
23KırgızistanHalk Meclisi1999
24Lübnan CumhuriyetiUlusal Meclis1999
25Libya CumhuriyetiHalk Kongresi1999
26MalezyaTemsilciler Meclisi/Senato1999
27Mali CumhuriyetiUlusal Meclis1999
28Moritanya İslam CumhuriyetiUlusal Meclis/Senato1999
29Fas KrallığıTemsilciler Meclisi/ Danışma Konseyi1999
30Mozambik CumhuriyetiCumhuriyet Meclisi1999
31Nijer CumhuriyetiUlusal Meclis1999
32Umman SultanlığıDanışma Konseyi/ Devlet Konseyi1999
33Pakistan İslam CumhuriyetiUlusal Meclis/Senato1999
34Filistin DevletiYasama Konseyi1999
35Katar DevletiDanışma Konseyi1999
36Suudi Arabistan KrallığıDanışma Konseyi1999
37Senegal CumhuriyetiUlusal Meclis1999
38Sierra Leone CumhuriyetiSierre Leone Parlametosu1999
39Sudan CumhuriyetiUlusal Meclis ve Eyaletler Konseyi1999
40Suriye Arap CumhuriyetiHalk Meclisi1999
41Yemen CumhuriyetiTemsilciler Meclisi ve Danışma Konseyi1999
42Togo CumhuriyetiUlusal Meclis1999
43Tunus CumhuriyetiTemsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi1999
44TürkiyeTürkiye Büyük Millet Meclisi1999
45TürkmenistanTürkmenistan Meclisi1999
46Uganda CumhuriyetiUganda Parlamentosu1999
47Birleşik Arap Emirlikleri DevletiFederal Ulusal Konsey1999
48TacikistanTemsilciler Meclisi ve Ulusal Meclisi2006
49Somali CumhuriyetiMillî Meclis2007
50Afganistan İslam CumhuriyetiUlusal Meclis2008
51GambiyaUlusal Meclis2009
52MaldivlerMeclis/ Halk Meclisi2012

Parlamentolar, İSİPAB Tüzüğü gereği parlamento başkanı ve dört parlamenterden oluşan delegasyonlarca temsil edilir.

Gözlemciler

Bölgesel ve uluslararası örgütler ile Müslüman topluma sahip ülke parlamentoları İSİPAB bünyesinde gözlemci statüsü alabilirler. Gözlemciler İSİPAB konferanslarına katılabilir, görüş bildirebilir ancak oylamaya katılamazlar. Şu an için Birliğin yirmi iki gözlemci üyesi bulunmaktadır. Gözlemciler şunlardır:

Organları

İSİPAB, faaliyetlerini Tüzükte belirtilen dört ana organ üzerinden yürütür. Bunlar;

 • Konferans
 • Genel Komite
 • İcra Komitesi
 • Genel Sekreterlik'tir.

Üye parlamentoların tamamının katıldığı Konferans yukarıda bahsedilen hedeflere yönelik konuları müzakere eder, buna uygun karar ve tavsiyeleri kabul eder. Konferansın gündemi İcra Komitesinin teklifi üzerine Genel Komite tarafından belirlenir. 2011'de yapılan tüzük değişikliği ile birlikte Konferansın yılda bir kez toplanması öngörülmüştür. Şu ana kadar yedi kez olağan, iki kez de olağanüstü Konferans düzenlenmiştir:

Genel Komite Birliğin her üyesinin gönderdiği ikişer parlamenterden oluşur. Konferansın yeri ve tarihini belirler, Birliğin taslak bütçesini inceler, Birliğin hesaplarının incelenmesi için iki denetçi atar ve Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir. Şu ana kadar on altı Oturum 4 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. gerçekleştirmiştir.

İcra Komitesi önceki, şu anki ve bir sonraki konferansı düzenleyecek heyetlerden birer kişi ve coğrafi konuma göre belirlenmiş on iki üyeden oluşur. Görev süresi bir yıldır. Genel Komite ve Konferans için taslak gündem oluşturur, Genel Komite ve Konferans tarafından kabul edilen karar ve tavsiyelerle ilgili sekretarya faaliyetlerini gözlemler ve Tüzükte belirtilen diğer işleri yapar. Yılda en az iki kere toplanır. Şu ana kadar otuz bir toplantı 4 Kasım 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. gerçekleştirmiştir.

Üyeler arasında iletişimi sağlamak, İSİPAB ve İİT arasında iş birliğini güçlendirmek, Birliği mali açıdan yönetmek, birliğin arşivini tutmak, Konferans ve Genel Komitede görüşülecek konularla ilgili gerekli belge ve raporları sağlamak, birlik üyelerini kabul edilen tavsiye ve kararlarla ilgili bilgilendirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla görevlendirilen Genel Sekreterlik, Konferans tarafından seçilen bir Genel Sekreter başkanlığında bu görevleri yerine getirir. Genel Sekreter dört yıllığına seçilir. Birliğin ilk Genel Sekreteri 2000-2008 yılları arasında iki dönem görev yapan İbrahim Ahmet Auf’tur. 2008 yılında bu görevi devralan Mahmut Erol Kılıç 2012 yılı Ocak ayında ikinci defa seçilmiştir.

Daimi İhtisas Komisyonları

İSİPAB Tüzüğü, üyeleri Konferans tarafından seçilen dört daimi ihtisas komisyonu kurmuştur. Bunlar:

 1. Siyasi ve Dış İlişkiler Komisyonu
 2. Ekonomik İşler ve Çevre Komisyonu
 3. İnsan Hakları, Kadın ve Aile İşleri Komisyonu
 4. Kültürel ve Hukuki İşler, Medeniyetler ve Dinler Arası Diyalog Komisyonu

Tüzükte belirtilen bu dört komisyonun yanı sıra Birliğin Ocak 2012’de Endonezya’da düzenlenen Konferansında alınan bir kararla Filistin Daimi Komisyonu kurulmuştur. Yılda en az bir kere toplanan komiteler bir yıllığına Konferans tarafından görevlendirilen 12’şer üyeden oluşur.

Kaynakça

https://web.archive.org/web/20120603031144/http://www.puic.org/english/

http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/ikopab/genel_bilgi.htm 12 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/ikopab/tuzuk.htm 12 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Ayrıca bakınız

http://www.oic-oci.org 4 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

http://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/ikopab/turk_grubu.htm 28 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.