İslam'da melek

Dört Büyük Melek

Dört meleğin her biri belli bir görevi yerine getirmektedir. Aralarında bir hiyerarşik ilişki olmamakla birlikte Cebrail en büyük melek kabul edilmektedir.

 • Cebrail: İslam'da dört büyük melekten biri olan Cebrail’in peygamberlere vahiy getirmek, onlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirmekle vazifeli melek olduğuna inanılır. Cebrail’e 'Cibrîl', 'Rûh-ul-emîn', 'Nâmûs-ı ekber' de denir.
 • Azrail: Eceli gelen insanların ruhlarını teslim alır. Melekü'l-Mevt, yani, ölüm meleği adı da verilir.
 • Mikail: İnsanların rızıklarını ulaştırmak ve Allah'ın iradesine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melektir.
 • İsrafil: Kıyamet günü, Sur borusunu üfleyecek olan melektir.

Diğer melekler

 • Kirâmen Kâtibîn melekleri: Her insanın sağında ve solunda olup onun yaptıklarını kaydeden yazıcı meleklerdir.
 • Münker ve Nekîr melekleri: İnsanları kabirde ilk sorguya çeken meleklerdir.
 • Rıdvân: Cennetteki meleklerin başıdır.
 • Mâlik: Cehennemde görevli olan meleklerin başıdır. (bkn.Malik)
 • Zebaniler: Cehennemdeki işkenceden sorumlu sayılarının 19 oldukları bildirilen meleklerdir.
 • Hamele-i Arş: Allah'ın Arş'ı taşımakla vazifelendirdiği sekiz müvekkel melek.
 • Hazin: Cennet ve cehennemde bekçilik yapan melek.
 • Mukarrabûn ve İlliyyûn melekleri: Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkiye sahip olan meleklerdir.
 • Muakkibe: İnsanları korumakla görevli meleklerdir.
 • Hafaza: insanların önde ve arkasında bulunan meleklerdir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.