İslam'da eşcinsellik

Bu maddenin veya maddenin bir bölümünün gelişebilmesi için konuda uzman kişilere gereksinim duyulmaktadır.
Ayrıntılar için maddenin tartışma sayfasına lütfen bakınız.
Konu hakkında uzman birini bulmaya yardımcı olarak ya da maddeye gerekli bilgileri ekleyerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

İslam'da eşcinsellik, eşcinsel ilişkiye giren kişilerden İslam inancı esas alan yazılı kaynaklarda ve Kuran'da bahsedilir. Kur'an'da, toplumca eşcinsel ilişkilere girmek başta olmak üzere, çeşitli günahlar işleyen ve bu nedenle Allah'ın gazabıyla helâk edilen Lût kavminden bahsedilir. Sünnilik mezhebine göre ve İmam Malik ile İmam Şafii gibi alimlere göre eşcinsel ilişki, recm, idam, kırbaç veya hapis ile cezalandırılması gereken günahlar olarak değerlendirimiştir. Ebu Hanife'ye göre ise idam gerekli değildir; devlet hangi cezayı öngörürse o uygulanmalıdır.

Günümüzde İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 23 ülkede[1] eşcinsellik; idam cezası, hapis veya yer yer ömür boyu hapis cezası, para ve kırbaç cezası veya sopa cezası ile cezalandırılmaktadır.

Şeriat hukukunun egemen olduğu 10 ülkede; Afganistan, Brunei, İran, Irak, Moritanya, Nijerya, Suudi Arabistan, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Yemen'de eşcinsel ilişkiye girmenin cezası idamdır. Irak'ta 2003'e kadar ceza verilmemekteyken o tarihten beri ceza verilmektedir.

Lâik anayasalara sahip olan ancak Müslümanların çoğunluk teşkil ettiği 20 ülkede; Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Endonezya (2 eyalet hariç), Filistin, Gine Bissau, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Lübnan, Mali, Nijer, Tacikistan, Tunus, Türkiye ve Ürdün'de ise eşcinsel ilişkilerin cezası yoktur.

Ayrıca kadınlar arasındaki eşcinsel ilişkiler Kuveyt[2], Türkmenistan ve Özbekistan'da[3] yasaldır, ancak erkekler arasındaki eşcinsel davranışlar yasa dışıdır.

2008 yılında Cakarta'da düzenlenen Endonezya Dinler ve Barış Konferansı'ndan “Eşcinsel olmak/doğmak İslam'da caizdir.” fetvası çıkmıştır. Eşcinsellik hâlinin Allah'tan geldiğinin göz önüne alınması gerektiği, ayrıca Allah'ın gözünde insanların dindarlıklarına göre değerlendirileceği görüşü kabul gördü. [4]

Şeriattaki katı kurallara karşın, homoerotik temalar bazı Müslüman şairler tarafından yazılan şiir ve diğer edebî eserlerde, özellikle Divan edebiyatında yer bulmuştur.[5]

Mayıs 2016'da, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 51 ülke, 11 LGBT örgütünün Birleşmiş Milletler'in dünya çapında AİDS'le mücadele için düzenlediği üst düzey bir toplantıya katılmasını engelledi.[6]

Kur'an'da eşcinsellik

Kuran'da, Lut Kavmi'nin Allah tarafından erkek erkeğe seks yasağına uymadıkları için cezalandırıldıklarından bahsedilir.[7] Yine Kur'an'da erkek erkeğe cinsel ilişkiye girilmesi günah olarak nitelendirilmiştir. İslamda eşcinsellik ve eşcinsel ilişkiler bid'at olarak kabul edilmiştir.

Eşcinsellik büyük bir günahtır, buna karşın Allah bağışlayıcıdır, bütün günahları bağışlar. Eğer bir eşcinsel birey son nefesine kadar eşcinsel eylemlere devam ederse ne olacağını Allah bilir.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Süleyman Ateş, 2014[8]

Sünni yoruma göre erkeğin erkeğe ilgi duyması veya bireyin eşcinsel olması günah kabul edilmemiş, aksine bunun birey için Allah tarafından bireye yüklenen imtihan olduğundan bahsedilmiştir. Ancak bireyin eşcinsel ilişkide bulunması günah kabul edilmiştir.

Cezası

Şafiilik mezhebinden İmam Şafii'ye göre ve Hanefilik mezhebinden Ebu Yusuf ile Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî'ye göre livata yapan kişiye had cezası uygulanır ancak bu kişi evli ise recmedilir değilse kamçı veya değnekle 100 vuruşla cezalandırılır.[9] Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre bazı hadisler baz alınarak livata yapan kişi evli olsun ya da olmasın recmedilmesi gerekir.[9]

Hanefiliğin kurucusu Ebu Hanife'ye göre ise livata ile zina birbirinden ayrıdır ve dolayısıyla cezaları da aynı olamaz.[7] Buna göre livatanın cezası, devletin yasalarınca belirlenen bir ceza olmalıdır.[7]

Recm hakkında ise Muhammed'in livata yapan kimseyi recm cezası ile cezalandırdığına veya livatanın cezaî müeyyidesi hakkında hüküm verdiğine dair bir bilgi günümüze ulaşmamıştır.[7]

Muhammed'e izafe edilen bazı hadislerde livata yapanlar hakkında şöyle denmiştir:

"Kimin Lut kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, fâili de mef'ûlü de öldürün." (Tirmizî, Hudud 24, (1456); Ebû Dâvûd, Hudud 29, (4462, 4463))[10][11]

Ayrıca bakınız

Müslümanların çoğunluk oluşturduğu ülkelerdeki durum

Kaynakça

 1. "23 Ülkede Eşcinselliğe İdam Cezası Var". Bianet. 15 Haziran 2005. http://bianet.org/bianet/bianet/62439-23-ulkede-escinsellige-idam-cezasi-var. Erişim tarihi: 15 Haziran 2014.
 2. "Kuveyt Anayasası, 2 Haziran 1960 tarih ve 16 sayılı kanun". 19 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20130719003347/http://ilga.org/ilga/en/countries/KUWAIT/Law.
 3. "Özbekistan Anayasası, 1994 tarih ve 120 sayılı kanun". http://www.legislationline.org/download/action/download/id/1712/file/a45cbf3cc66c17f04420786aa164.htm/preview.
 4. "'Eşcinsellik İslam'da caizdir'". Hürriyet. 2 Nisan 2008. http://www.hurriyet.com.tr/escinsellik-islamda-caizdir-8601400. Erişim tarihi: 15 Haziran 2014.
 5. Yasemin Arpa (22 Aralık 2006). "Zenanname: Kadınları anlatan kitap". NTVMSNBC. 3 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20141203020704/http://arsiv.ntvmsnbc.com:80/news/394631.asp. Erişim tarihi: 21 Mayıs 2014.
 6. "Muslim states block gay groups from U.N. AIDS meeting; U.S. protests". Reuters. http://www.reuters.com/article/us-un-lgbt-aids-idUSKCN0Y827F. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2016.
 7. 1 2 3 4 "Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi". 24 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151124114958/http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=270199.
 8. "Cennet eşcinsellere kapalı mı?". Habertürk. 5 Aralık 2009. http://www.haberturk.com/polemik/haber/191055-cennet-escinsellere-kapali-mi. Erişim tarihi: 15 Haziran 2014.
 9. 1 2 TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 27,  sayfa: 199
 10. https://sorularlaislamiyet.com/kimin-lut-kavminin-sapik-isini-yaptigini-gorurseniz-faili-de-mefulu-de-oldurun-hadisine-gore-livat-0
 11. http://www.enfal.de/tirmizi/20.htm
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.