İsim cümlesi

İsim cümlesi veya ad cümlesi; yüklemi bir fiil olmayan cümle. İsim cümlelerinde fiil soylu sözcükler bulunabilir ancak yüklem isim görevinde olmak zorundadır. İsim cümlelerinde isim soylu sözcükler, ek-fiiller kullanılarak yükleme dönüştürülürler. Aşağıdaki cümlelerin hepsi isim cümlelerine örnektir:

Fiilimsiler de adlaştıklarında isim cümlelerinde yüklem olarak kullanılabilirler:

  • En çok isyan eden, en çok sevendir. (sıfat-fiil)
  • En zoru, buraları bırakıp gitmekmiş. (isim-fiil)

Olumsuz hâli

İsim cümleleri "değil" koşacı kullanılarak olumsuz hale getirilir. Bu özellik bir cümlenin isim cümlesi olup olmadığının tespitinde kullanılabilir zira fiil cümlelerinin olumsuz hâli yükleme -me olumsuzluk ekinin getirilmesi ile oluşturulur:

  • Bahsettiğiniz kişi benim. (isim cümlesi)
  • Bahsettiğiniz kişi ben değilim. (isim cümlesi)
  • Yemek çok güzel olmuş. (fiil cümlesi)
  • Yemek güzel olmamış. (fiil cümlesi)

Bu durumun tek istisnası adlaşmış durumdaki "var" ve "yok" sıfatları ile oluşturulan cümlelerdir:

  • Buzdolabında hiç içecek yok(tur). (isim cümlesi)

İsim cümlelerindeki ek-fiiller bazen gizli haldedirler:

  • Yolun sonundaki üç katlı bina bizim okulumuz(dur).

İsim cümlelerinde -fiil cümlelerinde de olduğu gibi- yüklem cümle sonunda olmayabilir:

  • Cennet gibidir baharda buralar.
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.