İsfet

İsfet veya Asfet (anlamı; şiddet, kaos, adaletsizlik), Mısır mitolojisinde Maat'ın karşıt ve dengeleyici gücüdür.

Prensibi ve Yapısı

İsfet'in Maat (“düzen” veya “uyum”) ifadesinin karşılığı olduğu düşünülüyordu. Eski Mısır inançlarına göre, İsfet ve Maat tamamlayıcı ve aynı zamanda paradoksal bir düalizm inşa ettiler: her biri karşılığı olmadan var olamazdı.[1] İsfet ve Maat birbirlerini dengelediler. Maat'ın gayesi zor, kötü, ahenksiz ve zahmetli olan İsfet'in üstesinden gelmekti. İsfet'inki ise iyiliğin üstesinden gelmek, birlik yerine ihtilaf, düzen yerine düzensizlik koymaktı.[2]

Kaynakça

  1. Karenga, Maulana (2003). The Moral Ideal in Ancient Egypt: A Study in Classical African Ethics. Routeledge. ISBN 9781135937669.
  2. Maat and Human Communication: Supporting Identity, Culture, and History Without Global Domination. (20), Journal of Intercultural Communication Studies, 2011, erişim tarihi: 20 Mayıs 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.