İrini Asanina

İrini Asanina, Bizans imparatoru VI. Yannis Kantakuzenos'un eşidir.

Aile

Asanina, Andronikos Asen ile karısı Tarchanaiotissa'nın kızıdır. Baba tarafından büyük ebeveyni Bulgar Çarı III. İvan Asen ile İrini Palaiologina'dır. Anne tarafından büyük ebeveyni protostrator Mikhail Doukas Glabas Tarchaneiotes ile Maria Doukaina Komnene Palaiologina Branaina'dır. Anne tarafından büyük annesinin soyadı, birçok Bizans imparatoru çıkartan Doukas, Komnenos ve Palaiologos ailelerinden soy bağlantısını göstermektedir.

Asanina soyadı, İrini'nin Aleksios Branas ve Theodore Branas gibi birçok askeri lider yetiştiren Branas ailesine mensup olduğunu göstermektedir ancak bu soy ilişkileri hakkında kayıtlar çok yetersizdir.

Baba tarafından büyük annesi İrini Palaiologina, imparator VIII. Mikhail Palaiologos ile Theodora Doukaina Vatatzina'nın kızıdır. Bu da İrini'i kendi zamanındaki genişletilmiş imparatorluk ailesinin üyesi yapmaktadır.

Evliliği

İrini, Yannis Kantakuzenos'a ile evlendi. Kocası Mikhail Kantakuzenos ile Theodora Angelina Palaiologina'nun oğluydu. Yannis, yazdığı tarihte, annesini II. Andronikos Palaiologos'un akrabası olarak kaydetmiştir. Muhtemelen VIII. Mikhail'in kardeşlerinden birinin kardeşinin kuzenidir. Bu evlilikten aşağıdaki çocuklar doğmuştur.

İmparator Eşliği

Kantakouzenos, II. Andronikos'un torunu ve VIII. Mikhail'in büyük torunu III. Andronikos Palaiologos'un güvendiği bir danışmanıydı. III. Andronikos 15 Haziran 1341 tarihinde öldü. Tahta 9 yaşındaki en büyük oğlu V. Yannis Palaiologos geçti. Annesi Savoyalı Anna taht naibi olmasına rağmen gerçek yönetim Kantakouzenos'taydı. Bu sırada Sırbistanlı IV. Stefan Uroš kuzey Trakya'yı istila etmeye başladı. Kantakouzenos, bölgede düzeni sağlamak için Konstantinopolis'ten ayrıldı. Savoyalı Anna, onun yokluğundan yararlanarak, onu devlet düşmanı ilan edip unvan ve servetlerini aldı.

Kantakouzenos, hala Bizans ordusunun bir kısmını kontrol ediyordu. 26 Ekim 1341 tarihinde kendisini imparator ilan etti. Dimetoka'da imparator olarak tac giydi. İrini, ona katıldı ve yanında imparatoriçe olarak tac giydi. Bu 1347 yılına kadar sürecek bir iç savaşı başlangıcı oldu.

Savaş boyunca, kocası VI. Yannis seferler ile meşgul olduğundan, Irene, genellikle Dimetoka'da ki sarayında kaldı. 3 Şubat 1347 tarihinde iki taraf bir anlaşmaya vardı. VI. Yannis kıdemli imparator, V. Yannis ise kıdemsiz ortak imparator kabul edildi. Bu anlaşma, kızları Eleni Kantakuzini'nin V. Yannis ile evliliği ile mühürlendi. VI. Yannis, Konstantinopolis'e girerek şehrin kontrolünü eline aldı.

İrini, onun yanında kıdemli imparatoriçe olarak hizmet etti. Fakat V. Yannis, 1352 yılında ihtilafı yeniden başlattı ve "yasal" imparator olarak destek kazandı, VI. Yannis, tahtan indirildi. O ve karısı İrini, ayrı ayrı manastırlara sürgüne gönderildi. Hacı Martha manastırınna Eugenia ismi ile rahibe olmuştur. Bundan sonraki hayatı hakkında bilgi yoktur.

Dış bağlantılar

İrini Asanina
Asen Hanedanı
Doğumu: ? Ölümü: ?
Kraliyet Unvanları
Önce gelen
Savoyalı Anna
Bizans İmparatoriçe eşi
13411354
Eleni Kantakuzini ile birlikte (13471354)
İrini Paleologina (13531354)
Sonra gelen
Eleni Kantakuzini and İrini Paleologina
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.