İran demografisi

İran'da yaşayan halkın %80'i, kökensel açıdan CIA raporlarına göre İranidir. Bu İrani halklardan nüfusun çoğunu Farslar ve Kürtler oluşturur. Bunların yanı sıra Zazalar,daha az sayıda Lurlar, Mazendaraniler, Beluçlar, Gilekler,Tatlar ve Talışlar vardır.[1]
Ayrıca Türk halklarının toplumun %18'ini oluşturduğu düşünülmektedir. Çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri ve daha az sayıda Kaçkar ve Türkmenler oluşturur. 2009 yılı CİA raporlarına göre halkın %61'ini Farslar (Mazendaran ve Gilekler dahil), %16'sını Azeriler, %10'nu Kürtler, %6'nı Lurlar, %2'ni Türkmenler (İran Türkleri dail), %2'ni Araplar, %2'ni Beluçlar ve %1'ni diğerleri oluşturur(Tat,Taliş,Asuri, Ermeni, Gürcüler).[2][3]

İran dillerini konuşanlar

Farslar

Fars kadınları

Farslar MÖ 1. binyılda İran platolarına yerleştiler. 2009 yılı itibarı ile İran'ın %61'ni oluşturuyorlar.

Başlıca bölgeleri:

BölgeNüfus
Tahran12,183,391
İsfahan4,879,312
Fars4,596,658
Elburz4.345.607
Razavi Horasanı5,994,402
Güney Horasan662,534
Yezd1,074,428
Kerman2,938,988
Buşehr1,032,949
Hürmüzgan1,578,183
Merkezi Eyalet1,413,959
Kum1,151,672
Gilan2,480,874
Mazandaran3,073,943
Simnan631,218
Kazvin1,201,565
Hemedan Şehri473,149
Huzistan4,531,720

Kürtler

Kürt kadınları 1933

Eski İran halklarından dır. İran'ı kuran Medler'le ilişkilendirilirler.[4] 2009 yılı itibarı ile İran'nın 10'nu oluştururlar.
Başlıca bölgeler:

BölgeNüfus
Kürdistan1,440,156
Kirmanşah1,879,385
İlam545,787
Batı Azerbaycan2,873,459
Kuzey Horasan867,727

Lurlar

Michael M.Gunter'a göre köken olarak Kürt olmalarına rağmen son bin yılda Kürtler'den ayrılmaya başlamışlar[5] (Ayrica Bakınız:Luristan Atabeyliği)
Başlıca bölgeler:

Beluciler 1902
BölgeNüfus
Luristan1,716,527
Huzistan4,531,720
Kohgilue658,629
Çarmahal895,263
Talişler

Beluçlar

Medler'den beri İran'da yaşarlar. Nüfusun %2'ni oluştururlar ve başlıca bölgeleri Sistan ve Belucistan dır.

Zazalar

Zazalar, Hint-Avrupa dil ailesinin İran dillerine ait Zazacayı konuşan ve Türkiye'nin çoğunlukla Türkiye (Doğu Anadolu Bölgesi) yöresinde yaşayan bir İrani Halk.

Tatlar

Medler'den beri İran'da yaşarlar.Nüfus'un %1'ni Talişler,Ermeniler,Asuriler ve Gürcülerle paylaşırlar.Başlıca bölgeleri Elburz'dur.

Talişler

Medler'den beri İran'da yaşarlar.Nüfusun %1'ni Ermeniler,Asuriler ve Gürcülerle paylaşırlar.Başlıca bölgeleri Gilan'dır.

Etnik yapı

2010 yılında İran Devlet Medeniyet Şurasının gerçekleştirdiği anadil sorgusuna göre İran'ın %47.55'ini Farslar,  %22.45'ini Azerbaycan Türkleri,  %8.68'ini Şimallılar[6], %7.78'ini Kürtler, 7.25%'ini Lurlar,  %2.51'ini Beluçlar,  %2.40'ını Araplar ve %1.38'ini diğer halklar oluşturmaktadır

Eyaletler 2010 yılında İran Devlet Medeniyet Şurasının gerçekleştirdiği anadil sorgusuna göre İrandaki eyaletlerin etnik yapısı (2011yılı Eyalet nüfusuna göre)
Farslar
% Azerbaycan Türkleri
% Kürtler
% Şimallılar≈[6] % Lurlar
% Araplar
% Beluçlar
% Diğer-
leri
% Tasnif-
lenme-
miş
%
Razavi Horasan[7] 5 412 945 90.30% 221 793 3.70% 251 765 4.20% 11 989 0.20% ... ... 17 983 0.30% 17 983 0.30% ... ... 59 944 1.00%
İsfahan[8] 4 069 346 83.40% 341 552 7.00% ... ... ... ... 302 517 6.20% 58 552 1.20% ... ... 63 431 1.30% 43 914 0.90%
Gülistan[9] 838 751 47.20% 69 304 3.90% 5 331 0.30% 735 684 41.40% ... ... ... ... 69 304 3.90% 55 087 3.10% 3 553 0.20%
Hürmüzgan[10] 1 333 565 84.50% 4 735 0.30% 11 047 0.7% 11 047 0.7% 11 047 0.7% 67 862 4.3% 93 113 5.9% ... ... 45 767 2.9%
Mazenderan[11] 233 620 7.60% 73 775 2.40% 3 074 0.10% 2 738 883 89.10% ... ... ... ... ... ... ... ... 24 591 0.80%
Kuzey Horasan[12] 241 228 27.80% 178 752 20.60% 400 022 46.10% 28 635 3.30% ... ... ... ... ... ... 19 090 2.20% ... ...
Güney Horasan[13] 657 896 99.30% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 638 0.70% ... ... ... ...
Batı Azerbaycan[14] 24 645 0.80% 2 347 399 76.20% 668 485 21.70% ... ... ... ... ... ... ... ... 30 805 1.00% 9 242 0.30%
Doğu Azerbaycan[15] 52 145 1.40% 3 642 678 97.80% 7 449 0.20% ... ... ... ... ... ... ... ... 7 449 0.20% 14 899 0.40%
Erdebil[16] 13 733 1.10% 1 226 015 98.20% 4 994 0.40% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 746 0.30%
Zencan[17] 11 173 1.10% 999 482 98.40% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 079 0.50%
Hamedan[18] 427 259 24.30% 1 035 620 58.90% 181 102 10.30% ... ... 94 946 5.40% 5 275 0.30% 5 275 0.30% 5 274 0.30% 3 517 0.20%
Kazvin[19] 491 440 40.90% 630 822 52.50% 42 055 3.50% 32 442 2.70% ... ... ... ... ... ... ... ... 4 806 0.40%
Gilan[20] 111 639 4.50% 195 989 7.90% 22 328 0.90% 2 131 071 85.90% ... ... 4 962 0.20% ... ... ... ... 14 885 0.60%
Kürdistan[21] 8 962 0.60% 4 481 0.30% 1 460 785 97.80% ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 417 1.30%
Elburz[22] 1 133 881 47.00% 870 917 36.10% 178 526 7.40% 106 151 4.40% 77 200 3.20% 14 475 0.60% ... ... 26 538 1.10% 4 825 0.20%
Tahran[23] 7 176 017 58.90% 3 691 568 30.30% 219 301 1.80% 670 087 5.50% 255 851 2.10% ... ... 12 183 0.10% 158 384 1.30% ... ...
Merkezi[24] 1 022 292 72.30% 294 103 20.80% 18 381 1.30% 9 898 0.70% 22 623 1.60% 9 898 0.70% ... ... 18 381 1.30% 18 383 1.30%
Kum[25] 741 677 64.40% 297 131 25.80% 19 578 1.70% 3 455 0.30% 4 607 0.40% 28 792 2.50% 4 607 0.40% 19 578 1.70% 32 247 2.80%
Semnan[26] 577 564 91.50% 9 468 1.50% 5 050 0.80% 29 036 4.60% 631 0.10% ... ... ... ... 5 050 0.80% 4 419 0.70%
Kirmanşah[27] 81 700 4.20% ... ... 1 799 335 92.50% ... ... 13 617 0.70% 3 890 0.20% ... ... 9 726 0.50% 36 959 1.90%
İlam[28] ... ... ... ... 479 535 86.00% ... ... 59 663 10.70% ... ... ... ... 9 479 1.70% 8 922 1.60%
Luristan[29] 80 695 4.60% 5 263 0.30% 8 771 0.50% 5 263 0.30% 1 605 132 91.50% 8 771 0.50% ... ... 31 577 1.80% 8 771 0.50%
Fars[30] 3 677 326 80.00% 459 666 10.00% 4 597 0.10% ... ... 353 943 7.70% 4 597 0.10% 9 193 0.20% 36 773 0.80% 50 563 1.10%
Kirman[31] 2 862 574 97.40% 26 451 0.90% ... ... 5 878 0.20% ... ... 8 817 0.30% 14 695 0.50% 8 817 0.30% 11 756 0.40%
Sistan ve Belucistan[32] 836 328 33.00% ... ... 10 137 0.40% ... ... ... ... ... ... 1 657 450 65.40% 5 069 0.20% 25 343 1.00%
Çaharmahal ve Bahtiyari[33] 138 767 15.50% 90 422 10.10% ... ... ... ... 656 228 73.30% ... ... ... ... 4 476 0.50% 5 370 0.60%
Kohgiluye ve Buyer Ahmed[34] 23 711 3.60% 32 931 5.00% ... ... ... ... 596 718 90.60% ... ... ... ... ... ... 5 269 0.80%
Yezd[35] 1 059 386 98.60% ... ... ... ... ... ... ... ... 5 372 0.50% ... ... ... ... 9 670 0.90%
Buşehr[36] 948 247 91.80% 10 329 1.00% ... ... ... ... 21 692 2.10% 42 351 4.10% ... ... 5 165 0.50% 5 165 0.50%
Huzistan[37] 1 445 619 31.90% 113 293 2.50% 45 317 1.00% ... ... 1 368 579 30.20% 1 522 658 33.60% ... ... 9 063 0.20% 27 191 0.60%
Bütün ostanlar 35 734 131 47.55% 16 873 939 22.45% 5 846 965 7.78% 6 519 519 8.68% 5 444 994 7.25% 1 804 255 2.40% 1 888 441 2.51% 529 212 0.70% 508 213 0.68%

Kaynakça

 1. "Iran" in Encyclopedia of Islam, Leiden. C.E. Bosworth (editor): Persians (65 percent), Azeri Turks (16 percent), Kurds (7 percent), Lurs (6 percent), Arabs (2 percent), Baluchis (2 percent), Turkmens (1 percent), Turkish tribal groups such as the Qashqai (1 percent), and non-Persian, non-Turkic groups such as Armenians, Assyrians, and Georgians (less than 1 percent). Library of Congress, Library of Congress – Federal Research Division. "Ethnic Groups and Languages of Iran" (PDF). Retrieved 2009-12-02.
 2. According to the CIA World Factbook, the ethnic breakdown of Iran is as follows: Persian 61%, Azeri 16%, Kurd 10%, Lur 6%, Baloch 2%, Arab 2%, Turkmen and Turkic tribes 2%, other 1%. "The World Factbook – Iran"..
 3. "Zazalar". 22 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mayıs 2016.
 4. Windfuhr, Gernot (1975), “Isoglosses: A Sketch on Persians and Parthians, Kurds and Medes”, Monumentum H.S. Nyberg II (Acta Iranica-5), Leiden: 457–471
 5. Gunter, Michael M. (2011). Historical Dictionary of the Kurds (2nd ed.). Scarecrow Press. p. 203.
 6. [(Gilekler, Mazenderanlılar, Türkmenler, Talışlar)
 7. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان خراسان رضوی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۵-۴۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 8. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان اصفهان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۰-۳۸-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 9. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان گلستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۵-۵۹-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۲ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 10. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان هرمزگان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۶۴-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۹ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 11. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۰۴۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:مازندران/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۵-۶۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 12. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۷۳۹ طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان خراسان شمالی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۴۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۳۰۲ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 13. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۲۳/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:خراسان جنوبی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۴۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 14. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان آذربایجان غربی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۳۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱
 15. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۸۲۱/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان آذربایجانشرقی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۳۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۳ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 16. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۶۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:اردبیل/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۳۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۴۹ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 17. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۴۱۴/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان زنجان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۴۹-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۲ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 18. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۶۶۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:همدان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۶۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 19. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان قزوین/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۵۳-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۶۸ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 20. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۹۶۷۷/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان گیلان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۶۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۵ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 21. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۶۸۸۴طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کردستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۵۵-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 22. شماره کتابشناسه ملّی:۲۸۹۰۵۷۷طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان البرز/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۳۹-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 23. شماره کتابشناسه ملّی:۲۸۸۷۱۴۱طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان تهران/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۷-۴۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 24. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۰۰۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان مرکزی/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۶۳-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 25. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۴۷۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:قم/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۰-۵۴-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۰ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی
 26. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:سمنان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۲-۵۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 27. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کرمانشاه/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۵۷-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 28. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان ایلام/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۴۰-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 29. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۸۵۹/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان لرستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۶۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۵۸ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 30. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۸۱۵۶/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان فارس/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۶-۵۲-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 31. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۶۹۷۰/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کرمان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۴-۵۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۸۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 32. ۲۸۷۸۴۹۰ شماره کتابشناسی ملی طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان سیستان وبلوچستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۵۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۴ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 33. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۷۷۸۳۱/طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور(شاخص های غیرثبتی){گزارش}:استان چهارمحال و بختیاری/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۱-۴۴-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۳۰۰ ص:جدول(بخش رنگی)،نمودار(بخش رنگی)
 34. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۸۷۲۴۵/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان کهگیلویه وبویراحمد/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۸-۵۸-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 35. شماره کتابشناسی ملی:۲۸۹۰۶۱۹/طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان یزد/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۳-۶۶-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۹۱ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 36. طرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}: استان بوشهر/ به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری: منصور واعظی؛ اجرا: شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک: ۰-۴۱-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸، وضعیت نشر: تهران - موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱، وضعیت ظاهری: ۲۹۵، ص: جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
 37. شطرح بررسی و سنجش شاخص‌های فرهنگ عمومی کشور (شاخص‌های غیرثبتی){گزارش}:استان خوزستان/به سفارش شورای فرهنگ عمومی کشور؛ مدیر طرح و مسئول سیاست گذاری:منصور واعظی؛ اجرا:شرکت پژوهشگران خبره پارس -شابک:۹-۴۸-۶۶۲۷-۶۰۰-۹۷۸ *وضعیت نشر:تهران-موسسه انتشارات کتاب نشر ۱۳۹۱ *وضعیت ظاهری:۲۷۶ ص:جدول (بخش رنگی)، نمودار (بخش رنگی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.