İran Arapları

İran Arapları, (Farsça: عرب‌های ايران‎‎ Arabhayi İran), İran'da yaşayan Arap halkı. İran nüfusunun %2'sini oluştururlar.

İran'ın etnik ve dini dağılımı
İran Arapları
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Fars, Tahran, İlam, Kum
Diller
Arapça, Farsça
Din
Çoğunluğu Şii[1], bir kısmı Sünni

Şii Arapların çoğunluğu İranlılar’ın 1925'e kadar Arabistan[2] dedikleri Huzistan Eyaleti'nde Sünniler ise Hürmüzgan, Buşehr gibi Körfez'e kıyısı olan eyaletlerde yaşarlar.[3] Fars, İlam, Horasan, Tahran, Kirmanşah, Simnan, Kum eyaletlerinde de Arap nüfus vardır. İran Araplarının çoğunluğu Şii bir kısmı Sünni'dir.[1]

Tarihçe

Arapların İran coğrafyasına gelmeleri İslam fetihlerinden öncesine dayanır. Bugünkü Arapların ataları sayılabilecek grupların miladın başlarında göçtükleri söylenir. İskit ve Sasanî dönemleri kaynaklarında Arap göçlerinden bahsedilmektedir.[4]

Araplarla özdeşleşmiş olan Huzistan bölgesi Elam uygarlığının merkezi olarak gösterilir. M.Ö. 640 senesinde Elamlıların Asurlular tarafından ortadan kaldırılmalarından sonra bölgeyi M.Ö. 538'de Pers Kralı Kiros ele geçirmiştir.[3]

Kaynakça

  1. Yalçın Sarıkaya, Tarihi ve Jeopolitik Boyutlarıyla İran'da Milliyetçilik, İstanbul-2008, sayfa: 288
  2. TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 18, sayfa: 436
  3. Yalçın Sarıkaya, Tarihi ve Jeopolitik Boyutlarıyla İran'da Milliyetçilik, İstanbul-2008, sayfa: 289
  4. Aygün Attar, İran'ın Etnik Yapısı: Yakın Dönem ve Günümüzde, Ankara-2006, sayfa: 214
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.