İplik sıralaması

İplik sıralaması (İngilizcesi: Strand sort) bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir sıralama algoritmasıdır. Sıralanacak olan dizinin, sıralanmış alt dizilerinin oluşturularak bu alt dizilerin birleştirilmesi yoluyla sonucun oluşturulması mantığına dayanır. Algoritmanın her bir aşamasında ana dizinin üzerinden geçilir ve bu diziden zaten sıralanmış olan bir dizi eleman çıkarılır. Çıkarılan bu eleman dizileri daha sonra birleştirilir.

Algoritmanın adı, sıralanacak dizinin içinden çıkan kendi içinde sıralanmış alt dizilerin ipliklere benzetilmesinden gelmektedir. İplik sıralaması algoritması, ana diziden ipleri çıkarırken ve oluşan sıralı ipleri birleştirirken karşılaştırma kullandığı için bir karşılaştırma sıralamasıdır.

İplik sıralaması algoritmasının karmaşıklığı ortalamada O(n log n)'dir. Sıralanacak dizinin zaten sıralı olduğu en iyi durumda algoritmanın karmaşıklığı O(n), sıralanacak dizinin tersten sıralı olduğu en kötü durumda ise algoritmanın karmaşıklığı O(n2)'dir.

Örnek

 1. Sıralanacak dizinin üzerinden bir kere geçilir ve yükselen (sıralı) sayılar alınır.
 2. Sıralı olan alt dizi ilk yinelemenin ardından boş olan sıralanmış dizinin üstüne konur.
 3. Ana dizinin üzerinden yeniden geçilir ve kendi içinde sıralı yeni bir alt dizi çıkarılır.
 4. Artık sıralanmış dizi boş olmadığından yeni çıkarılan alt dizi sıralanmış diziyle birleştirilir.
 5. Alt dizi ve ana dizi boşalana kadar 3 ve 4üncü adımlar yinelenir.
Sıralanmamış dizi Alt dizi Sıralanmış dizi
3 1 5 4 2
1 4 2 3 5
1 4 2 3 5
2 1 4 3 5
2 1 3 4 5
2 1 3 4 5
1 2 3 4 5

Sözde Kodu

İplik sıralamasının yalın bir sözde kodu aşağıda verilmiştir:

procedure strandSort( A : list of sortable items ) defined as:
 while length( A ) > 0
  clear sublist
  sublist[ 0 ] := A[ 0 ]
  remove A[ 0 ]
  for each i in 0 to length( A ) do:
   if A[ i ] > sublist[ last ] then
    append A[ i ] to sublist
    remove A[ i ]
   end if
  end for
  merge sublist into results
 end while
 return results
end procedure

Uygulama Örnekleri

C# ile uygulama

Aşağıdaki program iplik sıralamasının C# kullanılarak oluşturulmuş bir uygulamasıdır:

 public static LinkedList<int> sort(LinkedList<int> array) {
  LinkedList<int> results = new LinkedList<int>();
  LinkedList<int> sublist = new LinkedList<int>();
  while (array.Count != 0)
  {
   sublist.Clear();
   sublist.AddLast(array.First.Value);
   array.RemoveFirst();
   LinkedListNode<int> i = array.First;
   while (i != null)
   {
    if(i.Value >= sublist.Last.Value)
    {
     sublist.AddLast(i.Value);
     LinkedListNode<int> temp = i;
     i = i.Next;
     array.Remove(temp);
    }
    else
    {
     i = i.Next;
    }
   }

   i = results.First;
   while (sublist.Count != 0)
   {
    if (i == null)
    {
     results.AddLast(sublist.First.Value);
     sublist.RemoveFirst();
    }
    else if (sublist.First.Value < i.Value)
    {
     results.AddBefore(i, sublist.First.Value);
     sublist.RemoveFirst();
    }
    else
    {
     i = i.Next;
    }
   }
  }
  return results;
 }

Java ile uygulama

Aşağıdaki program iplik sıralamasının Java kullanılarak oluşturulmuş bir uygulamasıdır:

public static <E extends Comparable<? super E>> List<E> sort(Collection<E> coll) {
 List<E> results = new LinkedList<E>();

 while (!coll.isEmpty())
 {
  LinkedList<E> sublist = new LinkedList<E>();
  Iterator<E> i = coll.iterator();
  sublist.addLast(i.next());
  while (i.hasNext())
  {
   E val = i.next();
   if (val.compareTo(sublist.getLast()) >= 0)
   {
    sublist.addLast(val);
    i.remove();
   }
  }

  if (!results.isEmpty())
  {
   ListIterator<E> li = results.listIterator();
   E current = li.next();
   while (!sublist.isEmpty())
   {
    if (sublist.getFirst().compareTo(current) < 0)
     li.add(sublist.removeFirst());
    else if (li.hasNext())
     current = li.next();
    else
     break;
   }
  }
  results.addAll(sublist);
 }
 return results;
}
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.