İoannis Zonaras

İoannis (John) Zonaras (Modern Yunanca: Ἰωάννης Ζωναρᾶς), Konstantinopolis'te yaşamış Bizanslı Vakanüvis ve din adamı.

İmparator I. Aleksios idaresinde, başyargıçlık ve imparatorun özel sekreterliğini (protasēkrētis) yapmıştır. Aleksios'un ölümünden sonra, emekli olmuş ve ölünceye kadar kitaplarını yazacağı St. Glykeria Manastırı'na kapanmıştır.

En önemli eseri 18 kitaptan oluşan Tarihi Özeti (Modern Yunanca: Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν, Latince: Epitome Historiarum) isimli kitabıdır. Dünyanın yaratılışından I. Aleksios'un ölümüne (1118) kadarki zamanı içerir. İlk bölümlerin büyük kısmı Josephus'tan alınmıştır. Erken 3. yüzyıla kadar olan Roma tarihi için, Cassius Dio'yu izlemiştir. Zonaras'ın tarihinin en önemli parçası I. Aleksios'un hükümdarlık dönemidir. Onun tarihi Nikitas Honiatis tarafından devam ettirilmiştir. Birçok dini eserde vermiştir.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.