İoannis Xiphilinus

İoannis Xiphilinus, 11. yüzyıl'ın ikinci yarısında Konstantinopolis'de yaşayan ve tarihçi Cassius Dio'nun eserlerinin özetlerini çıkartan Bizanslı tarihçi. İoannis bir keşiş ve tanınmış bir hatip olup, Konstantinopolis Patriği VIII. İoannis'in yeğeniydi.

Dio'un özeti, Michael Parapinaces'in (1071-1078) emriyle hazırlanmış ancak bitirilememiştir. Pompey ve Caesar'ın düşüşünden Alexander Severus'a kadar olan dönemi anlatan 36-80 arası kitapları kapsar. Antoninus Pius'un ve Marcus Aurelius'un saltanatının başlarına ait 70. kitap görünüşe göre kayıptır ve 78 ve 79. kitapların bozulmuş orijinali kullanılmış olmalıdır. Xiphilinus, çalışmasını her bölüm bir imparatorun hayatını kapsayacak şekilde bölümlere ayırmıştır. Konsül adlarını atlamış ve orijinal metni düzenlemiş ya da değiştirmiştir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.