İo

  • İo (mitoloji), Yunan Mitolojisinde Inachus'un kızıdır ve nehir tanrısıdır. Zeus Hera onu yakalamasın diye hemen kızı beyaz bir ineğe dönüştürür. Zeus ''İnek şimdi topraktan çıktı.'' diye Hera'ya yalan söyler. Hera'dan kaçan İo en son Mısır'a kadar gelir. Zeus'un ricası üzerine Hera, io'yu affeder. İo'ya tanrıça İsis olarak tapınmalar başlanır.
  • İo (uydu), Astronomide Jüpiter'in uydularından biridir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.