İnkılapçılık

İnkılapçılık veya Reformizm, toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan dünya görüştür. İnkılapçılık ilkesi temel ilkeler doğrultusunda yenilikçi bir ilkedir. Eski kurumları yıkarak yerine yenisini yapmaktır.

Bu madde genel anlamda inkılapçılık kavramıyla alakalıdır. Sosyalizmde inkılapçılık için Reformizm maddesine bakınız.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.