İllit

İllit, Kil mineralleri grubunun bir alt grubu. Bu alt grupta kırktan fazla mineral bilinmekte olup kimyasal formülü K0.65Al2.0(Al0.65Si3.35O10)(OH)1'dir.

Hakkında

Oldukça ince taneli bir kristal boyutuna sahip olduğu için optik yöntemlerle ayırt edilmesi, tespit edilmesi oldukça zor olmakta kesin tayin için kimyasal analiz, d.t.a ve x ray yöntemlerinin birlikte kullanılması gerekir.[1] Bu durumda bile örneklerin analiz edilmeden önce yakılması ve organik sıvılarla muameleye tutulması gerekir. İllitler şeyl ve çamurtaşlarının en önemli minerallerinden biri olmakla birlikte kireçtaşlarında da sıkça gözlenir. Oluşumları genel olarak feldispatların gerek hidrotermal gerekse de atmosferik koşullarda ayrışmasına bağlansa da diğer killerin diyajenezleri ile oluştukları da bilinmektedir. İllit adı mineralin 1937'de ilk kez keşfedildiği ABD'deki İllinois'den gelmektedir.[2]

Seramik sanayiinde bol miktarda kullanılan mineralin Türkiye'deki en önemli yatakları Konya'nın Doğanhisar İlçesi'nde bulunmaktadır.

Kaynakça

  1. Deer, W.A., Howie., R.A. and Zussman, J. An introduction to the rock formin minerals, John Wiley-Sons Inc., New York, 1989, s. 528.
  2. Mindat, Erişim tarihi: 7 Haziran 2016.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.