İlk Vakayiname

Radziwiłł Vakayiname'sinde Bygone Yılların Hikayesi

Geçmiş Yılların Hikayesi (Eski Doğu Slavcası: Повѣсть времѧньныхъ лѣтъ, Pověstĭ Vremęnĭnyhŭ Lětŭ, Rusça: Повесть временных лет, Povest’ vremennyh let) ya da İlk Vakayiname yaklaşık 850 ile 1110 arasında Kiev Knezliği'nin tarihidir, başlangıçta 1113 yılında Kiev'de bir araya getirilmiştir. Çalışma, Doğu Slavları'nın tarihinin yorumlanmasında temel kaynak olarak kabul edilir.

İleri okumalar

Dış bağlantılar

Özgün metnin kopyaları
İngilizce çevirileri
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.