İlaca bağımlı kılma

İngilizce litaretürde Medicalization olarak ele alınan "ilaca bağımlı kılma" pratiği, gerek hekimlerin bireysel tercihleri ve yönlendirmeleri gerekse de devletlerin belirlediği fakat arka planında ilaç firmalarının dayatması olabilen sağlık politikalarıyla bir hastalığın önlemesinde veya tedavisinde tıbbi ilaç kullanımının etkisiz ve gereksiz olmasına rağmen hayat boyu veya uzun süreli kullanımının teşvik edilmesi veya zorunlu kılınmasıdır. İnsan vücudunda yaşa bağlı ortaya çıkan doğal fiziki dejenerasyonlar gibi olağan kronik durumların bir hastalık olduğu ve ilaç kullanımı ile düzeltilebileceği yanlış algısı üzerinden bireyi ve toplumu uzun süreli ilaç kullanımına mahkum edip, ilaç kullanımının adeta bir yaşam tarzı olarak sürdürülmesine neden olan iatrojenik tıp uygulamasına verilen isimdir.

Terim olarak ortaya atıldığı 1970'li yıllardan bugüne, ilaca bağımlı kılma pratiği sosyal, anti-kapitalist ve feminist perspektiflerden tartışılagelmiş ve çoğunlukla "ticarileşmiş" tıbbın doğal sonucu ve dayatması olarak nitelendirilmiştir.[1]

  1. Illich, Ivan (Temmuz, 1975). "The medicalization of life". Journal of Medical Ethics 1 (2): 73-77. PMID 809583. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1154458/pdf/jmedeth00176-0022.pdf.
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.