İlâhî Nizam ve Kâinat

İlâhî Nizam ve Kâinat, Dr. Bedri Ruhselman’ın 1959 yılında ruhsal irtibat celseleri yoluyla almış olduğu ruhsal tebliğleri düzenleyerek yazdığı eserdir.[1][2][3][4] Kitap Ruhselman’ın vasiyeti üzerine, 1959 yılından itibaren, görevlendirilmiş üç kişi tarafından zamanı gelince açığa çıkarılmak üzere, üç nüsha hâlinde, 54 yıl boyunca, İstanbul Karaköy’deki 5. Noter’de saklanmış, nihayet 2 Nisan 2013 tarihinde MTİAD1950 yayınevi tarafından yayımlanarak piyasaya sürülmüştür.

Konusu

Kitap, dünya insanının nereden gelip nereye gittiğini; tekâmül aşamaları ve geçişlerini, dünyanın işlevini, maddeyi, maddenin yapısını, maddî mekanizmaları, ruhu, ruh ve madde münasebetinin nedenlerini ve nasıl kurulduğunu, âlemleri, şuuru, uykuyu, rüyaları, manyetizmayı, zamanı, zamanın idraklere hitap eden kısımlarını, üst âlemlerdeki zaman yapısını, kaderi, kader mekanizmasını, dünyayı sevk ve idare eden plânları, cennet ve cehennem sembolleriyle ifade edilmiş bilgilerin özlerini, dünyada yaşanacak coğrafî değişikleri, devre sonu inkılâbının (dönüşümünün) son aşamalarında neler yaşanacağını, kısaca ruhtan madde kâinatına, fizikten kuantuma, zaman kavramından boyut kavramına, vicdandan erdeme kadar birbirinden farklı pek çok konuyu net bir şekilde, açık bilgilerle ele almaktadır. Kitabın son kısımlarında ise daha çok dünyanın geleceğine ilişkin kehanetler bulunmaktadır.[5][6]

Kehanetler

Yıllara göre bilinen element sayıları. 99. ve 100. elementler 1952 yılı Kasım ayında bulundu.

1959 yılında yazılmış olan bu kitaptaki bazı kehanetlerin gerçekleştiği[kime göre?] iddiaları da bulunmaktadır. Bunlardan bazıları günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın, elementlerin sayısının yüzden fazla olduğunun, 1932-33 yıllarında öne sürülmüş olan karanlık maddenin varlığının, gezegenlerin Güneş’ten kopmadan oluştuğunun, o zamanlar 2,5 milyarı bulan insan nüfusunun büyük çapta doğum vakalarıyla hızla 7 milyara doğru ulaşacağının (54 yıl için yıllık ortalama %1.9 artış), kanser vakalarının çok fazla artacağının, kutup buzullarının 2009-2019'lu yıllardan itibaren hızla erimeye başlayacağının bu kitapta önceden bildirildiği iddialarıdır.

Ayrıca bakınız

Notlar

Dış bağlantılar


This article is issued from Vikipedi - version of the 12/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.