İkincil cinsiyet özellikleri

İkincil cinsiyet özellikleri, insanlarda ergenlik ve diğer hayvanlarda ise cinsel olgunluk sırasında ortaya çıkan, özellikle bir türe ait iki cinsiyeti (dişi ve eril olarak) birbirinden ayıran, fakat üreme sisteminin doğrudan parçası olmayan özelliklerdir. Üremenin gerçekleşmesi için doğrudan öneme sahip olan birincil cinsiyet özelliklerinden (yani eşey organlarından) farklıdır.

Bir tavus kuşu uzun, renkli tüylerini göstermektedir; ikincil cinsiyet özelliklerine bir örnek.

En bilinen ikincil cinsiyet özellikleri arasında, eril aslanların yeleleri ve eril tavus kuşlarının uzun tüyleri gösterilebilir. Diğer çarpıcı örnekler arasında ise eril denizgergedanlarının uzun dişleri, eril deniz filleri ve hortum maymunlarındaki genişleyen hortumlar ve birçok antilop ile keçinin boynuzları vardır. Eril kuşlar ve çok sayıda balık türü daha geniş renklenmeye veya diğer dış süslemelere sahiptir. Cinsiyetler arasındaki boyut farklılıkları aynı zamanda ikincil cinsiyet özellikleri olarak düşünülür.

İnsanlarda, görünür ikincil cinsiyet özellikleri arasında kadınlarda büyüyen memeler, erkeklerde ise sakallar ve âdem elması bulunur.

Ayrıca bakınız

Ayrıca bakınız

    Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.