İkinci Grup

İkinci Grup, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya muhalif milletvekillerince oluşturulan meclis grubu. 1922-1923 döneminde etkin olan grup, 8 Nisan 1923'te yapılan İkinci Meclis seçimlerinde parlamento dışında kalarak etkinliğini kaybetmiştir.

10 Mayıs 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın Müdafa-yı Hukuk Cemiyetlerini, mecliste Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bir grup kurmasından sonra Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey önderliğinde bir muhalefet hareketi başlamıştı. Bir yıl kadar örgütsüz bir şekilde muhalefet eden mebuslar, 1922 Temmuzunda Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlık süresinin üçüncü kez uzatılması ile ilgili görüşmeler başladığında resmen kuruldu. Grubun fikirleri Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in sahibi olduğu Tan gazetesinde yayımlanmaktaydı.

Etkinlikleri

Grubun başlıca etkinlikleri arasında şunlar bulunur:

Cumhuriyet tarihine ilişkin resmi literatürde İkinci Grup'un gerici ve cumhuriyet düşmanı kimselerden oluştuğu görüşü savunulur. Bu görüşün doğru olmadığı ile ilgili araştırmalar yapılmıştır.[2] Egemenliğin kayıtsız şartsız millete aitliği ve saltanatın lağvı konularında İkinci Grup'un tavrı, Mustafa Kemal liderliğindeki Birinci Grup'tan farklı değildir. 1 Kasım 1922'de İkinci Grup, Osmanlı saltanatının kaldırılması lehine oy kullanmıştır.

Ahmet Demirel'in araştırmaları[2], muhalefetin sosyal kökeni hakkında da ilginç veriler sunar. İkinci Grup mensupları arasında müftü, müderris, şeyh gibi din adamlarının oranı, Birinci Grup'takinin üçte biri kadardır (%9,9'a karşı %3,2). Medrese kökenli olan mebusların oranı da, Birinci Grup'a oranla daha azdır.[3]

Üyeleri

Kaynakça

  1. http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/dergi/sayi23-24/09.htm
  2. 1 2 Demirel, Ahmet (1993). Birinci Meclis'te Muhalefet: İkinci Grup. İletişim. ISBN 978-975-470-371-9.
  3. Demirel, a.g.e., s. 144-150.

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.