İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı (Türkiye)

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'ndan sonra uygulanması tasarlanan ekonomik plan. II. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle uygulamaya konulamamış, yerine savunma planı yürürlüğe girmiştir.

Tarihçe

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanmakta iken 20-24 Ocak 1936 tarihleri arasında İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlıklarının yapılması amacıyla İktisat Vekili Celâl Bayar'ın başkanlığında bir Sanayi Kongresi toplanmıştır. Tasarlanan planın ilk etapta beş yıl olması düşünülse de II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla süreç dört yıla indirilmiş, daha sonrasındaysa savaş koşullarının ağırlaşmasıyla tamamen kaldırılmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Sönmez, Betül. "1923-1938 dönemi Türkiye ekonomisi: Uygulanan ekonomi politikaları". Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.