İkinci Ara Dönem

İkinci Ara Dönem Antik Mısır'da Orta Krallık döneminden Yeni Krallık dönemine geçişi sağlayan ara dönemdir. Bu dönem 13. hanedandan 17. hanedana ulaşmakta ve milattan önce 1648'den 1550'ye kadar uzanmaktır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.