İkinci İznik Konsili

İkinci İznik Konsili, 787 yılında toplanan yedinci ve son ekümenik konsil.[1] Aynı zamanda Ortodokslar ve Katolikler tarafından kabul edilen son konsildir.

Konsili gösteren bir ikona.

24 Eylül 787 tarihinde İznik'te Patrik Tarasios tarafından toplanan konsilin ilk yedi oturumu Ayasofya'da imparator ve imparatoriçe olmaksızın gerçekleştirilmiş, sekizinci ve son oturum başkent Konstantinopolis'teki imparatorluk sarayında İmparatoriçe İrini başkanlığında toplanmıştır.[2] III. Leon'un ikonoklast imparatorluk fermanı ve Hieria Konsili'nin ikonoklast tebliğini mahkûm eden konsil kararı ile birlikte Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde ikona inancına serbestiyet tanınmış ve ikonoklazm döneminin ilk evresi sonlanmıştır.[3]

Kaynakça

  1. Ostrogorsky, sf. 178
  2. Vasiliev, sf. 306
  3. Vasiliev, sf. 307
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.