İki boyutlu uzay

İki boyutlu uzay ya da kısaca 2D, içinde yaşadığımız evrenin düzlemsel yansımasının geometrik modelidir. 2 boyutlu olan (ya da görünen) varlıklar sadece genişlik ve yükseklikten oluşan düzlemsel bir yüzeye sahiptirler ve derinlikleri yoktur.

Tanımlar

"n" sayılar dizisi "n" boyutlu uzayda bir konum olarak tanımlanır."n=2" olduğunda bu tür konumlanmalar 2 boyutlu öklid uzayındadır.

İki boyutlu geometri

Politoplar

2. boyutta, sınırsız sayıda politop vardır; çokgenler. İlk yirmi aşağıda gösterilmiştir.

Dışbükey

"P" düzenli çokgeni temsil eder

İsim Üçgen Kare Beşgen Altıgen Yedigen Sekizgen
Sayı {3} {4} {5} {6} {7} {8}
Görüntü
İsim Dokuzgen Ongen Onbirgen Onikigen Onüçgen Ondörtgen
Sayı {9} {10} {11} {12} {13} {14}
Görüntü
İsim Onbeşgen Onaltıgen Onyedigen Onsekizgen Ondokuzgen Yirmigen ...n-gen
Sayı {15} {16} {17} {18} {19} {20} {n}
Görüntü

Küre

Düzenli tek köşeli çember ve düzenli 2 köşeli çember bozulmuş düzenli çokgenler olarak düşünülebilir. Bir küre ya da halka yüzeyinde gibi öklid olmayan bir uzayda bozulmamış bir şekilde bulunabilir.

İsim Tek köşeli çember Çift köşeli çember
Sayı {1} {2}
Görüntü

İçbükey

2. boyutta sınırsız sayıda içbükey düzenli çokgen vardır, {n/m} oranıyla ifade edilir. Yıldız Çokgen olarak ifade edilir ve dışbükey düzenli çokgenlerle aynı yatay düzlemi paylaşır. Genel olarak, herhangi bir n doğal sayısı için, there are n köşeli içbükey düzenli çokgensel yıldızlar with {n/m} sembolüyle gösterilir tüm m'ler için m < n/2 (ispatı; {n/m}={n/(n-m)}) ve m ve n ortak asaldır.

İsim Beş köşeli yıldız Yedi köşeli yıldız Sekiz köşeli yıldız Dokuz köşeli yıldız On köşeli yıldız ..."n" köşeli yıldız
Sayı {5/2} {7/2} {7/3} {8/3} {9/2} {9/4} {10/3} {n/m}
Görüntü  

Tamküre

Tamküre 2 boyutlu uzayda dairedir, bu yüzden bazen daire olarak ifade edilir çünkü yüzeyi tek boyutludur. Yüzölçümü;

yarıçaptır.

İki boyutlu uzayda koordinat sistemi

Çok bilinen koordinat sistemleri Kartezyen koordinat sistemi, Polar koordinat sistemi ve Coğrafi koordinat sistemi.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.