İhtiyacımız Olan Felsefe

İhtiyacımız Olan Felsefe (Orijinal adı:Philosophy: Who Needs It), Amerikalı yazar Ayn Rand'ın 1970'li yıllarda üniversitelerde verdiği konferansların ve The Objectivist dergisinde yayınlanan makalelerinin bir derlemesidir.

Objektivizm felsefesinin kurucusu, tutkulu bir bireyci, özgürlükçü ve anti-komünist olan Rand'ın "Amerikan halkını totaliterizm tehlikesine karşı bilinçlendirmek" amacıyla hazırladığı bu konferans ve makaleler, genel olarak felsefe bilgisinin gerekliliği üzerinde dursa da, gerekli olan felsefenin "Ayn Rand'ın kendi felsefesi" olduğunu vurgulamaktan da geri durmazlar. Nitekim yazar o dönem hayli ünlenmiş olan Atlas Vazgeçti adlı eserine sık sık atıfta bulunur, özellikle Kant ve onun "eşitlikçi" felsefesine ağır eleştiriler getirir.

Kitap Plato Film Yayınları tarafından Türkçeye çevrilmiştir. (ISBN: 975-96772-9-6)

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.