İhsan Sungu

Mehmet İhsan Sungu, (1883, Trablusşam - 11 Nisan 1946, Ankara), Türk dil bilimci.

Babası, Bağdat istinaf Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığından emekli Hüseyin Yahya Bey'dir. 1904 yılında Mekteb-i Mülkiye'den mezun olmuştur. 1907 ile 1909 yılları arasında Washington Büyükelçiliği 3.sekreterliği, 1909 yılında Darülmuallimin-i Aliye'de Musahabat-ı Ahlakiye ve Medeniye Öğğretmenliği, Tatbikat Mektebi Müdürlüğü, Darülmuallimin-i Aliye müdürlüğü, 1926 yılında Talim ve Terbiye üyeliği, 1929 yılında Gazi Orta Muallim Mektebi Müdürlüğü, 1930 yılında Talim ve Terbiye Kurulu Reisliği, 1939 ile 1946 arasında yılları arasında Maarif Vekaleti Müsteşarlığı yapmıştır.[1]

Kaynakça

  1. https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26132/275255 Mülkiyeli Bir Eğitimci: İhsan Sungu, Bahri Ata, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Hükûmet görevi
Önce gelen:
Rıdvan Nafiz Edgüer
Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
3 Nisan 1939 - 14 Nisan 1946
Sonra gelen:
Besim Kadırgan
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.