İhram

İhram, Hac ya da umre ziyaretini yapan Müslüman erkeklerin giymesi gereken ve iki parçadan oluşan, dikişsiz, beyaz örtü.

Kadınlar için özel bir giysiden söz edilmemiş olmakla beraber onlar da uzun beyaz giysiler giyerler. Genellikle hac hali için kullanılan ihram sözcüğü namaz hali için de kullanılabilir. İhramda Müslümanlar sakallarını tıraş eder ve tırnaklarını keser. İhram harici sakal kesmek ve tırnak kesmek yasaktır. İhrama girmiş kimseler arasında kavga çıkarsa ve küfür edilirse ceza verilir. İhram hac için bir zorunluluktur ve farzdır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.