İeroklis (Sinekdimos'un yazarı)

Hierocles veya Hierokles (Grekçe: Ιεροκλής , telafuz:Ieroklis) 6. yüzyılın Bizanslı coğrafyacılarından olan ve Bizans İmparatorluğu'nun idari bölümlerinin ve şehirlerinin her birinin listesini içeren Sinekdimos'un yazarı olarak atfedilen kişidir. Eserin 535 yılından önce I. Justinianus hükümdarlığı döneminde yazıldığı tarih atıldı. İmparatorluğunun 64 vilayeti 912 şehri Sinekdimos'ta listelenmiştir. Sinekdimos Doğunun 6. yüzyıl politik coğrafyacılarını araştıranlar için değerli anıtlardan biridir. Hierocles'in çalışması Stephanos Byzantinos ile birlikte VII. Konstantin'in De Thematibus eserine temel ilkeler oldular. Parthey tarafından Berlin'de 1866'da Hieroclis Sinekdimos basıldı. Teubner serisinde ise A. Burckhardt tarafından düzeltilmiş versiyonu yayınlandı (Hieroclis Sinekdimos; Leipzig, 1893). En son ana basım ise E. Honigmann tarafından yapıldı.

Hierocles'in Sinekdimos eseri ile Yunan Ortodox Kilisesi'nin ibadet kitabı Sinekdimos ile karıştırılmamalıdır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.