İdari bölünüş

İdari bölünüş, ülkelerin daha kolay yönetilebilmesi için çeşitli bölümlere ayrılmasına idari bölünüş denir. Ayrıca ulus altı birim olarak da adlandırılır. Her ülkede idari bölünmeler aynı değildir. Örneğin bir ülke il veya ilçeye ayrılırken; bir diğeri ise sadece belediye gibi en temel birime ayrılabilir.

Türkçe Terimler

Geçmişte büyük ve küçük tüm devletlerde olduğu gibi Türk Cumhuriyetlerinde de ülkelerin yönetimi için idari bölümlemeler yapılmış ve bu yapılardan bazıları günümüze kadar gelmiştir. İdari bölünmeler tüm ülkelerde aynı isimle adlandırılmadığı gibi aynı ülke içerisinde de bazen farklılıklar oluşmaktadır.

Türkçede kullanılan idari bölüm ve yerleşim yerleri adı listesi;
İdari Bölümler
Özerk Bölge
Bölge
Eyalet
Vilayet
İl
Sancak
İlçe
Kaza
Bucak

Yerleşim yerleri
Şehir
Kasaba
Köy
Mezra

Belediyeler
Bazı ülkelerde belediyeler bir idari bölüm olarak kabul edilir.
Büyükşehir Belediyeleri
Belediyeler
Kırsal Belediyeler

Tarihi Türk ülke ve günümüz Türk Dünyasında idari Terimler

aymak: Uygurcada eskiden İl anlamında kullanılırdı.Hakasça'da ilçe (rayon) karşılığı olarak kullanılır. Kazakça'da idari bölge karşılığı olarak da kullanılır.

awdan (аудан[1]): Kazakistan'da ilçe (rayon) karşılığı olarak kullanılır.

Wilayet: Uygurca'da İl karşılığı olarak kullanılır.

viloyat : Özbekistan'da il karşılığı olarak kullanılır.

Nahiye: Uygurcada İlçe karşılığı olarak kullanılır.

Tuman : Özbekçe'de ilçe karşılığı olarak söylenir.

Yéza: Uygurca'da Kaza karşılığı kullanılır.

Kent: Uygurca'da Köy karşılığı kullanılır.

hakim : Türk dillerinde yaygın olarak akim olarak söylenir. (Kazakça. äkim / әкім, Kırgızca akim / аким, Uygurca ھاكىم/Hakim, Özbekçe hokim / хоким). Belirli büyüklükteki bir idari yerleşim yerinin yöneticisi anlamında kullanılır. Vali, kaymakam gibi.

kala: Orta Asya ve Kafkasya'da şehir anlamında kullanılır.

Kaynaklık

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.